Binnenzijde van de woning

Kelder

Onderhoud & schoonmaak

 • Veeg de kelder regelmatig.
 • Zorg voor voldoende verluchting als er ramen zijn. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren).

 

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de wanden en de vloeren van de kelder of de kruipruimte. Let daarbij op scheuren en tekenen van vocht of lekkage. Controleer ook of er geen ongedierte in de kelder heeft overwinterd. Als de ruimte houten onderdelen heeft, kijk dan of er geen hout-etende insecten in het hout zitten.
 • Controleer de kruipruimte en de kelder af en toe op lekken. Waterleidingen in de kruipruimte die in de winter bevriezen, kunnen na het dooien gaan lekken. Ook rioleringsbuizen kunnen lekken, bijvoorbeeld door het afbreken van roestige ophangbeugels waardoor ze gaan doorhangen. Bij oudere huizen lopen er nog weleens cv-leidingen in de kruipruimte. Als die lekken merkt u dat aan de cv-ketel. Bijvullen moet dan vaker dan 1 à 2 keer per jaar. Een lek moet u steeds laten repareren.
 • Zijn er geen ventilatieroosters? Bekijk dan met de verhuurder of deze erin gemaakt kunnen worden. Het onvoldoende ventileren van een kruipruimte kan vervelende gevolgen hebben, zoals optrekkend vocht, schimmelvorming of schadelijke gassen zoals radongas kunnen uit de bodem naar boven komen.
 • Controleer af en toe of het muf ruikt in de kelder. Als het erg muf ruikt, zorg dan voor meer ventilatie door bijvoorbeeld een sleuf onder de deur te laten en geen afsluitende materialen te gebruiken op de bodem.
 • Maak een koekoek af en toe schoon. Een koekoek is een constructie die dient voor daglicht of ventilatie bij voornamelijk kelders of daken. Verwijder bladeren en onkruid van het rooster en de koekoek.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Maak geen gaten in de keldermuren of -vloeren, ook niet om rekken te bevestigen.

 

 

Herstelling / schade in de kelder

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de kelder beschadigd. De huurder
Er is schade aan de kelder door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is. De Oostendse Haard
Er is schade aan de kelder door overmacht (bv. overstroming). De Oostendse Haard

 

 

Lokalen

Muren en plafonds

De afwerking van de muren en de plafonds is voor de huurder. Check altijd de plaatsbeschrijving voor eventuele aanvullende opmerkingen hierover. Kies best geen moeilijk overschilderbare kleuren. Wij kunnen vragen om alles opnieuw in de originele kleur te schilderen, zoals is vermeld in de intredende plaatsbeschrijving.

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Verwijder vegen, vuil, vetplekken of tekeningen van het schilderwerk of het behangpapier.
 • Zorg voor voldoende verluchting. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren).
 • Maak het plafond regelmatig schoon. Bijvoorbeeld elk jaar met water en wat schoonmaakmiddel.

 

Hou rekening met volgende richtlijnen

 • Dek alles af met plastic of kranten bij schilderwerken. Denk aan de vloer, maar dek ook de plinten, ornamenten, stopcontacten, schakelaars, ... steeds goed af als je de muur gaat schilderen.
 • Schilder de muren met een verf die overschilderbaar is en geschikt is voor pleisterwerk. Gebruik geen donkere kleuren.
 • Schilder het plafond met een lichtkleurige verf die overschilderbaar is en geschikt voor het gebruik op pleisterwerk.
 • Behang enkel met behangpapier (geen glasweefsel-, tasso-, of vinylbehang). Het plafond mag niet behangen worden.
 • Overschilder het behang, de tegels en de stenen of pvc-plinten niet
 • Plaats geen beplatingen of schroten / planchetten 
 • Spuit geen grafitti in de woning
 • Plaats geen piepschuimtegels tegen de muren (omwille van het brandgevaar)
 • Plaats geen valse plafonds of verlaagde plafonds.
 • Plaats geen rozetten of moluren. 
 • Zijn er al houtbalken geplaatst? Dan dient de afwerking behouden te blijven zoals ze was bij het betreden van de woning.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn
 • U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso), platen in piepschuim (=isomo), hout of andere materialen, onder andere voor de brandveiligheid.
 • U mag zelf geen verlaagd plafond (laten) plaatsen of afbreken.

 

Herstelling / schade aan de muren of plafonds

Meld onmiddellijk aan ons als er schade is aan het plafond of aan de muren door condensatie, opstijgend vocht, waterinsijpeling, ... of als er scheuren of barsten in het plafond of de muren komen. 

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                                                               
De huurder heeft de muur of het plafond beschadigd (putten door stoten, boorgaten voor het ophangen van kaders, vuile vlekken …) waardoor de muur of het plafond moet worden bijgeplamuurd of herschilderd. De huurder
De huurder heeft het schilderwerk beschadigd of bevuild. De huurder
Er is schade op de muur of het plafond door slecht onderhoud van de huurder. Er is bijvoorbeeld schimmel op de muur door condens als gevolg van een slechte verluchting van de ruimte. De huurder is daarvoor enkel verantwoordelijk als de ruimte voldoende verluchtingsmogelijkheden heeft. De huurder
Er zijn nagels, krammen of vijzen in de muur of het plafond. De huurder moet die verwijderen en de schade herstellen. De huurder 
De huurder heeft onredelijke kleuren of moeilijk overschilderbare kleuren gekozen. De huurder moet opnieuw behangen of schilderen. De huurder
Er is schade aan de muur of het plafond door overmacht (bv. er is schade door waterinfiltratie of opstijgend vocht, er zijn barsten of scheuren in het plafond door zetting van het gebouw). De Oostendse Haard
Het pleisterwerk valt van de muur of het plafond. De Oostendse Haard
Er sijpelt water door het plafond door een lek in het dak of in de dakgoot. De Oostendse Haard

 

Binnendeuren

Onderhoud & schoonmaak

 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de binnendeuren regelmatig schoon.
 • Laat de spleten onder de binnendeuren of de verluchtingsroosters in deuren die voor doorstroom voorzien zijn vrij. De lucht moet erdoor kunnen.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Schilder nooit aluminium- of kunststofdeuren (= plastic of glasal). Maak ze enkel schoon.
 • Schilder nooit de binnendeuren zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Glaspanelen in of rond de binnendeuren mogen nooit overschilderd worden.
 • Maak nooit gaten in de deuren.

 

Herstelling / schade of defect aan een binnendeur

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?   
De deur sleept of hapert door vuil onder de deur. De huurder
De huurder heeft de deurlijsten beschadigd of gebroken. De huurder
De huurder heeft het deurblad beschadigd (bv. krassen, deuken, tekeningen, beschadigingen door een huisdier). De huurder
De deur valt niet in het slot door een fout van de huurder. De huurder 
Het hang- en sluitwerk (*) gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De huurder heeft de deurpomp van een zelfsluitende deur beschadigd (bv. omdat de deur werd geblokkeerd). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk (*) beschadigd. De huurder
De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De hulpdiensten moeten een deur openbreken. De huurder
De deur valt niet in het slot omdat het slot versleten is. De Oostendse Haard
De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam. De Oostendse Haard
De deurlijsten zijn weg, beschadigd of gebroken door overmacht. De Oostendse Haard
Er is schade aan het deurblad door overmacht. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk (*) is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
De deurpomp van een zelfsluitende deur is kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De deur is versleten. De Oostendse Haard

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen, ... 

 

Vloer (linoleum, steen, vinyl, laminaat, gietvloeren en vaste tapijten)

Als u andere vloerbekleding wil plaatsen, moet u dit steeds aanvragen bij De Oostendse Haard. Enkel als u goedkeuring van ons hebt, mag u het ook effectief plaatsen. De kosten voor het plaatsen en herstellen van deze vloerbekleding zijn voor u als huurder. Indien de vloerbekleding die eigendom is van De Oostendse Haard, hersteld of vernieuwd moet worden omwille van normale slijtage, is dit ten laste van De Oostendse Haard.

 

 • Wat mag wel?
  • Vloerbekleding plaatsen in vinyl, linoleum, laminaat... zonder deze vast te kleven
  • Vloertegels plaatsen

 

 • Wat mag niet?
  • Vloerbekleding geplaatst door De Oostendse Haard verwijderen of bekleden
  • Een vloerbekleding op bestaande vloerbekleding kleven (ook niet aan de randen)

 

Onderhoud & schoonmaak 

 • Maak de vloer regelmatig schoon met schoonmaakmiddelen geschikt voor het type vloer in uw woning.
 • Reinig linoleum wekelijks met een niet-bijtend schoonmaakmiddel, geschikt voor linoleum.
 • Reinig de plankenvloer wekelijks met een niet-bijtend schoonmaakmiddel geschikt voor plankenvloeren. Let op dat je niet te nat dweilt. 
 • Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen.
 • De vloertegels mogen niet overschilderd worden.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van vaste bekleding.
 • Stofzuig het tapijt regelmatig.
 • Dek alles af met plastic of kranten bij schilderwerken.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de bestaande vloer.
 • De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder de vloer plastificeren.
 • Als je een andere vloerbekleding over een plankenvloer legt, moet je deze bij je vertrek verwijderen en de plankenvloer herstellen in de oorspronkelijke staat.

 

Herstelling / schade aan de vloer

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft krassen, schrammen, barsten, vlekken, meubelindrukken of gaten in de vloer gemaakt. De huurder
De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen door een fout van de huurder. De huurder
De huurder heeft tegels gebroken (bv. door er tegen te stoten). De huurder
Het vast tapijt of de vloer zijn vuil. De huurder 
De vloer is omhoog gekomen of verzakt. De Oostendse Haard
Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw. De Oostendse Haard
De vloeren of de tapijten zijn versleten. De Oostendse Haard
De voegen komen los door overmacht. De Oostendse Haard

 

 

Plinten

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de plinten regelmatig schoon, met een vochtige doek.
 • Kleef de plinten af met plakband voor het schilderen van de muren.
 • Stenen of pvc plinten mogen nooit overschilderd worden.
 • Vernis of schilder houten plinten om de vijf jaar.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 
 • De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder de vloer plastificeren.

 

Herstelling / schade aan de plinten

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De plinten hangen los door een fout van de huurder. De huurder
Er zijn krassen, gaten of barsten in de plinten De huurder
De plinten hangen los door (uit)zetting of opstijgend vocht. De Oostendse Haard 

 

 

Ingebouwde kasten

Onderhoud & schoonmaak

 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de ingebouwde kasten regelmatig schoon.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 

 

Herstelling / schade aan ingebouwde kasten

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?             
De huurder heeft de ingebouwde kast beschadigd of slecht onderhouden (bv. er zijn krassen op de planken). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk (*) beschadigd. De huurder
Het hang- en sluitwerk (*) gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Er is schade aan de ingebouwde kast door overmacht (bv. door opstijgend vocht of een niet bereikbare leiding is gesprongen). De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk (*) is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
De ingebouwde kast is versleten. De Oostendse Haard

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen, ... 

 

Spiegels

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de spiegels regelmatig schoon.
 • Bescherm (door voldoende verluchting) de spiegel tegen vorming van waterdamp, zowel in de keuken als in de badkamer.
 • Wrijf steeds de spiegel droog na dampaanslag.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.

 

Herstelling

De hieronder opgesomde herstellingen gaan enkel over de spiegels die eigendom zijn van de De Oostendse Haard. Deze spiegels zijn ook opgenomen in de plaatsbeschrijving van je woning. Moet je een spiegel vervangen? Zorg er dan voor dat je eenzelfde exemplaar terughangt. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er zijn vlekken op de spiegel. De huurder
De spiegel is gebroken. De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg. De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg door overmacht. De Oostendse Haard
De spiegel is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Verluchtingsrooster

 

De Oostendse Haard heeft voor het onderhoud van het ventilatiesysteem in uw woning of gebouw een onderhoudscontract. Deze kost wordt verrekend in de huurlasten.

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Houd de verluchtingsroosters altijd open. Bedek ze niet, plak of timmer ze niet dicht.
 • Maak de verluchtingsroosters regelmatig schoon met een vochtige doek.
 • Stofzuig maandelijks de filter als uw woning over een ventilatiesysteem type D beschikt.
 • Het groot onderhoud van de ventilatie-unit (jaarlijks) en het systeem (twee keer per jaar) gebeurt door een gespecialiseerde firma. Deze kost zit in de huurlasten.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.

 

Herstelling / schade of defect aan de verluchting(srooster)

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft het rooster beschadigd De huurder
De huurder heeft de bediening beschadigd De huurder
Het verluchtingsrooster is verstopt door slecht onderhoud van de huurder De huurder 
Er zit stof, bladeren of ongedierte in het rooster door slecht onderhoud van de huurder De huurder
Het verluchtingsrooster is kapot of weg door overmacht De Oostendse Haard
De bediening is kapot of weg door overmacht De Oostendse Haard 
Het rooster is verroest of versleten De Oostendse Haard 

 

Trap

Afwerking trappen

 • Wat mag wel?
  • In geval van een gebeitste trap: enkel herbeitsen.
  • In geval van een geverniste trap: enkel vernissen.
  • In geval van een geschilderde trap: enkel overschilderen in een lichte kleur met daartoe geschikte verf. 

 

 • Wat mag niet?
  • De trap bekleden met linoleum of vinyl
  • Een gebeitste of geverniste trap schilderen
  • Traplopers aanbrengen

 

Onderhoud

 • Stof of veeg elke week de trap af of was hem af met een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel.
 • Schilder een geverfde trap om de vijf jaar.
 • Vernis een houten trap om de vijf jaar.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Schilder nooit een geverniste trap.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                        
De huurder heeft een trede beschadigd (bv. door overbelasting). De huurder
De huurder heeft de trapleuning of de balustrade beschadigd (bv. het weghalen van de trapbekleding, trapmatten of trapmaantjes veroorzaakt schade aan de trap). De huurder
De trapleuning of de balustrade staat los, tenzij de trapleuning of balustrade aan vervanging toe is. De huurder
Er is een trede kapot door overmacht (bv. door een fout in de constructie). De Oostendse Haard
De trapleuning of de balustrade staat los en is aan vervanging toe. De Oostendse Haard
In de trapleuning, de treden of de zijkant van de trap zit houtworm. De Oostendse Haard 
De trap, de trapleuning of de balustrade is versleten. De Oostendse Haard 

 

 

Kranen

Onderhoud & schoonmaak

 • Ontkalk de kranen en kraantoppen geregeld met azijn.
 • Draai af en toe de hoofdkraan aan de waterteller en de kleine afsluitkraantjes open en dicht.
 • Laat in de winter de buitenkranen leeglopen om ze tegen vorst te beschermen. Je doet dit best net voor de vorstperiode start.
 • Is er een defect aan de hoofdkraan of de waterteller? Verwittig de watermaatschappij Farys en meldt dit ook aan ons.
 • Opgelet! Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen. 

 

Nuttige onderhoudstips

 • Draai regelmatig ook eens de filters op het uiteinde van de kraan los om kalkaanslag te verwijderen.
 • Maak regelmatig de aansluitputjes op de riolering en de vetafscheiders schoon (de aangekoekte detergenten verwijderen en de verbinding naar de straatriolering doorspuiten).
 • De rubberen sluitringen verslijten sneller als u de kraan te hard dicht draait, waardoor de kraan gaat lekken. Draai de kraan dicht tot u weerstand voelt.
 • Loszittende kranen kunnen voor lekken zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan de onderzijde weer vast.
 • Door overdruk bij de boiler kan het zijn dat de kraan af en toe drupt. Dat is normaal u moet de kraan niet harder dicht draaien. Verwittig ons als het blijft aanhouden of verergert.
 • Controleer af en toe de kranen op lekken, door alle kranen en andere leidingwaterverbruikers een uur lang niet te gebruiken. Bekijk de stand op de watermeter voor en na het uur en kijk of het wieltje op de meter niet draait. Als dat stilstaat, dan is er geen lek.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingwerken door ons nodig zijn.

 

Herstelling / schade of defect aan een kraan

In principe zijn alle defecten of herstellingen die zich onder de kraan bevinden voor De Oostendse Haard. Alle defecten of nodige herstellingen boven de kraan zijn voor de huurder. Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                                                                    
Door de huurder is de kraan kapot, zit ze vast of draait ze door. De huurder
Er is schade door oxidatie door het achterlaten van vochtige voorwerpen (vb washandje) De huurder
Een onderdeel (bv. de rubber, het trekkettinkje of de dichting) is kapot, weg, zit vast of draait door. De huurder
De kraan of een onderdeel is verkalkt door slecht onderhoud van de huurder (*) De huurder
De kraan of een onderdeel lekt en de kraan moet niet volledig worden vervangen. Herstel lekkende kranen, tenzij de kraan volledig moet worden vervangen. De huurder
Het kraantje van het toilet, onder de lavabo of onder de gootsteen zit vast  De huurder
Het zeefje van de kraan is verstopt door vuil. De huurder 
De kraan of een onderdeel (bv. de rubber, het trekkettinkje of de dichting) is kapot, weg, zit vast of draait door door overmacht. De Oostendse Haard
De kraan moet volledig worden vervangen. De Oostendse Haard
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen. De Oostendse Haard
Er komt bijna geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de teller. De Oostendse Haard
De kraan is versleten. De Oostendse Haard
In de Nieuwe Stad: er komt geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de teller De Oostendse Haard

(*) Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg.

 

Sanitair

Bad, douche en lavabo(meubel)

In principe installeren we een douchestang met douchegordijn. Bij vertrek van de woning moet je - om hygiënische redenen - altijd eenzelfde nieuw gordijn voorzien voor de volgende huurder. Lees hiervoor zeker de plaatsbeschrijving. 

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de lavabo, het bad of de douche regelmatig schoon met niet-bijtende schoonmaakmiddelen.
 • Reinig en droog je lavabo, bad en/of douche na elk gebruik. Reinig en droog douchewanden & -deuren na elk gebruik.
 • Verwijder haren uit de afvoer.
 • Verwijder kalkaanslag.
 • Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dat kan voor verstopping zorgen.
 • Draai geregeld de kleine afsluitkraantjes aan de lavabo’s open en dicht.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit de sifon onder de wastafel en uit de douchegoot.
 • Controleer af en toe de kitaansluitingen. Slechte kitvoegen kunnen lekken veroorzaken.
 • Hebt u last van geurhinder? Giet dan wat water in de lavabo, de gootsteen, het bad, de douche, het toilet of het afvoerputje. Zo raken de sifons gevuld, wat geurhinder voorkomt. Zeker in de zomermaanden kan het nuttig zijn om verdampte sifons bij te vullen. 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 

 

Herstelling / schade of defect aan het bad, de douche of het lavabo(meubel)

Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                                                                  
De huurder heeft de lavabo, het bad of de douche beschadigd. De huurder
De onderdelen (bv. de stop van het bad) van de lavabo, het bad of de douche zijn verloren of beschadigd. De huurder
De huurder heeft de stand of stang van de douche, het gordijn van de douche of het bad, de spiegel of de rekjes beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door het niet verwijderen van haren of het doorspoelen van etensresten, olie of vetten). De huurder 
De huurder heeft de silicone tussen de lavabo, het bad of de douche en de muur verwijderd. Er kan waterschade ontstaan. De huurder 
De huurder heeft een lek in de waterleiding, de afvoerbuis of de sifon veroorzaakt (bv. door het losdraaien van de sifon). De huurder 
Er is geurhinder doordat de huurder een gaatje of barst in een afvoerbuis of een sifon heeft veroorzaakt. De huurder 
Er is kalkaanslag (*) (rond kranen, andere sanitaire leidingen of toestellen). De huurder
De huurder heeft de email-laag (de glazen beschermlaag) beschadigd. De huurder
De lavabo, het bad of de douche zijn kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De stand of stang van de douche, het gordijn van de douche of bad, de spiegel of de rekjes zijn kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon door overmacht. De Oostendse Haard
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis ). De Oostendse Haard
Er is een lek bij de waterleiding, de afvoerbuis of de sifon door overmacht. De Oostendse Haard
De email-laag (de glazen beschermlaag) is afgesleten. De Oostendse Haard
De overloop van het bad is kapot. De Oostendse Haard
De lavabo, het bad of de douche zijn versleten. De Oostendse Haard
De silicone is versleten. De Oostendse Haard

(*) Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg.

 

Toilet

Onderhoud & schoonmaak

 • Reinig elke dag je toilet.
 • We verzamelden al onze tips over het toilet en de afvoerbuizen
 • Voorkom dat het toilet verstopt.
 • Schroef de scharnieren en de vijzen van een toiletbril en toiletdeksel goed vast.
 • Draai geregeld kleine afsluitkraantjes aan het toilet open en dicht.
 • Sommige van onze toiletten kunnen zowel op stadswater als op regenwater gebruikt worden.

 

Werkt jouw toilet op regenwater? Controleer zeker in droge periodes regelmatig het regenwaterpeil in de put. Die doe je eenvoudig door het deksel van de regenwaterput te openen. Staat het waterniveau te laag? Dan moet je de regenput bijvullen met stadswater. Dit doe je door het daarvoor voorziene kraantje (met een trechter onder) open te draaien. Meestal bevindt dit kraantje zich in de garage. Je hoeft de regenwaterput niet helemaal te vullen met stadswater. Wees spaarzaam. Bijvullen voor enkele spoelbeurten is voldoende. Controleer wel regelmatig het waterpeil in de regenput. Hou ook het weerbericht in de gaten: als het gaat regenen, vult de put automatisch weer bij. 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Gooi geen keukenpapier, keukenafval, olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, luiers, condooms, kattenbakvulling, vochtige doekjes, resten van eten of andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in het toilet.

 

Herstelling / schade of defect aan het toilet

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                
De huurder heeft het toilet of een onderdeel ervan beschadigd. De huurder
De toiletbril of het toiletdeksel zit los door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door zaken door te spoelen die niet in een toilet mogen worden gegooid). De huurder
De huurder heeft de silicone tussen het toilet en de muur of de vloer verwijderd. Er
kan waterschade ontstaan.
De huurder 
Het water in het toilet blijft doorlopen door een defect aan de vlotter. Vervang de vlotter. Als de vlotter niet toegankelijk is voor de huurder, is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk. De huurder 
De toiletbak vult niet meer (helemaal) met water door een fout van de huurder. De huurder 
De huurder heeft een lek in de waterleiding veroorzaakt. De huurder 
Het trekkoord of de hendel is kapot. Vervang een kapot trekkoord of hendel. De huurder
Het toilet of een onderdeel ervan is kapot of ontbreekt door overmacht. De Oostendse Haard
Er is een lek in een afvoerbuis of in een waterleiding onder de grond of in de muur. De Oostendse Haard
Er is geurhinder bij het toilet (bv. door het leegzuigen van de sifon). De Oostendse Haard
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De Oostendse Haard
Het rubber aan de afvoer is versleten. De Oostendse Haard
Het water in het toilet blijft lopen aan de sluitklep van de toiletbak. De Oostendse Haard
Er is een lek onderaan de toiletpot of de vloer. De Oostendse Haard
Het toilet of een onderdeel is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Keuken

Gootsteen

Onderhoud

 • Maak de gootsteen regelmatig schoon.
 • Reinig en droog de gootsteen na elk gebruik.
 • Reinig de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
 • Verwijder kalkaanslag.
 • Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dat kan voor verstopping zorgen.
 • Kuis minimum één keer per jaar de sifon uit.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Hebt u last van geurhinder? Giet dan wat water in de gootsteen. Zo raken de sifons gevuld, wat geurhinder voorkomt.

 

Herstelling / schade aan de gootsteen

Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 

 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?               
De huurder heeft de gootsteen beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door het niet verwijderen van haren of het doorspoelen van etensresten, olie of vetten). De huurder
De huurder heeft de silicone tussen de gootsteen en de muur verwijderd. Er kan waterschade ontstaan. De huurder
De gootsteen is versleten of kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De silicone is versleten. De Oostendse Haard
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De Oostendse Haard

 

Keukentoestellen

U bent als huurder bij ons zelf verantwoordelijk voor het aansluiten, onderhouden en herstellen van elektrische toestellen die jouw eigendom zijn (bijvoorbeeld fornuis, koelkast, oven, dampkap...). U zorgt er voor dat al de huishoudtoestellen correct zijn aangesloten. Bij twijfel raadpleegt u best een vakman. 

In principe heeft De Oostendse Haard geen keukentoestellen geïnstalleerd. In sommige woningen is dit wel ingebouwd of voorzien. De plaatsbeschrijving die we samen opmaken, dient hier als leidraad. 

 

Opgelet! Het stockeren en/of gebruiken van vloeibaar gas, gasflessen of petroleum in jouw woning is ten strengste verboden. Gebruik dus een elektrisch fornuis.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de afwasmachine. Draai de afwasmachine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers af en toe schoon. Dat zorgt voor een optimale werking en een langere levensduur.
 • Een diepvriezer waarin een ijslaag zit, verbruikt meer energie. Laat het ijs langzaam ontdooien, schraap het niet met een mesje los. Als al het ijs gesmolten is, kunt u de diepvriezer schoon en droog maken.
 • Schakel toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van het toestel niet branden. Elk lampje dat blijft branden, verbruikt energie. Als je alle lampjes uitdoet, bespaar je dus energie!

 

Opgelet!

 • Zorg dat de koelkast of diepvries dicht genoeg bij een geaard stopcontact staat om het rechtstreeks te kunnen aansluiten. Gebruik nooit verlengkabels of stekkerdozen. Vele daarvan kunnen de constante hoge stroom niet aan, waardoor ze erg kunnen verhitten en zelfs verbranden.
 • Laat toestellen bij voorkeur aansluiten door een vakman.

 

Heb je een dampkap die aangesloten is op het centraal systeem van het appartementsgebouw? De Oostendse Haard heeft in enkele van haar appartementsgebouwen dampkappen die aangesloten zijn op een centraal systeem. Enkel deze dampkappen worden door De Oostendse Haard voorzien. Verwittig ons onmiddellijk bij een defect aan deze dampkap. Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou aangerekend worden. De herstellingen van deze dampkappen gebeuren steeds via ons.

 

Dampkap

Heb je een dampkap die aangesloten is op het centraal systeem van het appartementsgebouw? De Oostendse Haard heeft in enkele van haar appartementsgebouwen dampkappen die aangesloten zijn op een centraal systeem. Enkel deze dampkappen worden door De Oostendse Haard voorzien. Is er geen centraal systeem, dan moet u zelf een dampkap installeren. Dit staat ook vermeld in de plaatsbeschrijving. Verwittig ons onmiddellijk bij een defect aan deze dampkap. Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou aangerekend worden. De herstellingen van deze dampkappen gebeuren steeds via ons.

 

Onderhoud

 • Maak de filter van de dampkap regelmatig schoon. Een schone dampkap vermindert het brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit.

 

Herstelling / schade of defect aan de dampkap van De Oostendse Haard

De hieronder opgesomde herstellingen, zijn enkel van toepassingen op dampkappen die eigendom zijn van De Oostendse Haard. 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de dampkap beschadigd of slecht onderhouden. De huurder
Het lampje van de dampkap is kapot. De huurder
De huurder heeft de knoppen of de leidingen beschadigd. De huurder
De filter van de dampkap werkt niet meer (optimaal), bv. door vervuiling. Vervang de filter van de dampkap. De huurder 
De dampkap is kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De knoppen of de leidingen zijn kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard 
De dampkap hangt los door overmacht. De Oostendse Haard
De dampkap is versleten. De Oostendse Haard

 

Ongedierte

Nuttige onderhoudstips

 • Voorkom ongedierte in huis door bv. het afval niet te laten rondslingeren, de vuile afwas meteen weg te zetten en de woning regelmatig schoon te maken.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als wij verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van het ongedierte.

 

Herstelling / schade door ongedierte

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk? 
Ongedierte bestrijden dat nog niet aanwezig was bij de aanvang van de huur. De huurder
Ongedierte bestrijden dat al in de woning aanwezig was bij aanvang van de huur. De Oostendse Haard