Buitenzijde van de woning

Draadafsluiting - tuinpoortje

Als er in de tuin nog geen afsluiting of poortje aanwezig is, en je wil dit op eigen kosten voorzien, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij ons. Wij moeten toestemming geven hiervoor. Als we het plaatsen toestaan, dan sta je zelf in voor het plaatsen, het onderhoud en eventuele herstellingen aan deze afsluitingen of poortjes. De Oostendse Haard dient dit - bij het vertrek van de huurder die dit gezet heeft - niet te vergoeden.

 

De Oostendse Haard heeft niet bij elke woning een afsluiting en / of tuinpoortje. De aanwezigheid van een afsluiting of tuinpoortje bij de woning die u van ons huurt, staat uitdrukkelijk beschreven in de plaatsbeschrijving. We geven wat tips omtrent het onderhoud en beschrijven hieronder de herstellingen. 

 

Onderhoud en schoonmaak van de tuinpoortjes en afsluitingen van De Oostendse Haard

 • Smeer de sloten regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt 'met een vettige stof bestrijken' bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met een grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, telfonspray of witte olie.
 • Span losse draad regelmatig aan als er een spanner is.
 • Zorg dat er geen planten door of in de afsluiting groeien.

 

Herstelling / schade of defect aan de tuinpoortjes en afsluitingen van De Oostendse Haard

Onderstaand overzicht van herstellingen geldt enkel voor de afsluitingen of poortjes die eigendom zijn van De Oostendse Haard.

 Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
Het hang- en sluitwerk gaan niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder **
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door een fout van de huurder  De huurder **
De afsluiting, de platen of het tuinpoortje zijn losgekomen  De huurder ** 
De afsluitdraad of de platen zijn kapot of weg door een fout van de huurder   De huurder **
De afsluiting is verroest, verrot of versleten  De Oostendse Haard
Het tuinpoortje is versleten  De Oostendse Haard
De tuinmuur staat scheef of is gebarsten waardoor de tuinpoort hapert  De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk (*) is kapot of weg door overmacht  De Oostendse Haard
De afsluitdraad of de platen zijn kapot of weg door overmacht.  De Oostendse Haard

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,...

** | Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde materiaal te gebruiken of eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als wij verantwoordelijk zijn voor de herstellingswerken.
 • Hang geen gewicht van welke aard ook (bijvoorbeeld rieten matten) aan de afsluitdraad, tenzij na expliciet akkoord van ons.
 • Haal nooit een afsluiting tussen twee gebouwen weg. 

 

(Voor)Tuin

De toestand van de voor- en achtertuin staat ook steeds uitdrukkelijk beschreven in de plaatsbeschrijving. Het onderhoud van de tuin en de hagen valt onder de verantwoordelijkheid van jou als huurder. Dit omvat onder andere:

 • Het typische tuinonderhoud, zoals bijvoorbeeld bomen en struiken snoeien, het gras maaien en besproeien, de tuinpaden reinigen, bloemen en planten onderhouden,...
 • Verwijder het onkruid en maai het gras om de twee weken in de zomer en in de lente.
 • Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Houd de haag lager dan 1m80. Je mag niet zomaar bomen en/of hagen die je niet zelf geplaatst hebt, verwijderen.
 • Voor het aanplanten van bomen in de tuin moet steeds schriftelijke toestemming gevraagd worden aan De Oostendse Haard. Hoge bomen of bomen die breed groeien worden niet toegestaan.Plant je planten minstens een halve meter van de afsluiting. Bomen moeten op twee meter van de afsluiting staan.

 

Onderhoud

 • Voorkom dat buitenkranen, waterbekkens, fonteinen,.. bevriezen. Sluit de buitenkraan af en laat ze leeglopen in de winter
 • Zorg er voor de dat de begroeiing niet over de perceelgrens hangt of groeit.
 • Begraaf of verzamel geen afval in de tuin
 • Herinrichting van de tuin (zoals tuinhuisje, siervijver, windbeschutting of extra afsluitwanden, ....) is alleen toegelaten als u hiervoor een schriftelijk akkoord van ons kreeg.

 

Nuttige onderhoudstips

 • De overwinterde planten zullen vanaf april weer gaan groeien, dus u kunt ze snoeien. Knotwilgen kunnen tot half maart teruggesnoeid worden. Hagen zoals Liguster, Leylandii en Taxus kunt u snoeien. Klimrozen en klimop kunnen flink teruggesnoeid worden. Ook coniferen worden best voor midden juni licht gesnoeid. Uitgebloeide bloemen en dorre delen van vaste beplanting kunt u afknippen met een heggenschaar om de overige bloemen langer te laten bloeien.
 • Probeer ongedierte in de tuin te voorkomen door bv. afval te bewaren in afsluitbare afvalcontainers
 • Controleer af en toe het gazon op kale of zieke plekken. Kale plekken kunt u eenvoudig opnieuw inzaaien. Om gele plekken te voorkomen moet u gevallen bladeren regelmatig verwijderen van het gazon.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als wij verantwoordelijk zijn voor de herstellingswerken.
 • Verwijder geen bomen of planten zonder onze toestemming.
 • Leg geen verhardingen aan in de voor- of achtertuin
 • Parkeer geen caravan of auto in de voor- of achtertuin
 • Verwittig ons bij ernstige wateroverlast in de tuin.

 

Herstelling / schade of defect in de tuin

 Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                     
De bomen of struiken zijn niet gesnoeid volgens de regels van de kunst. Snoei bomen, struiken, planen en hagen elk jaar. Houd de haag lager dan 1.80 meter.  De huurder
Het gras is niet gemaaid. Maai het gras regelmatig in de lente en de zomer  De huurder
Er is te veel onkruid, dood gras of mos aanwezig  De huurder
Buitenkranen, waterbekkens, fonteinen, .. zijn bevroren  De huurder
De hoge bomen of struiken, die niet bereikbaar zijn voor de huurder, zijn net gesnoeid volgens de regels van de kunst.  De Oostendse Haard

 

Tuinhuis en carport

Als er in de tuin nog geen tuinhuis aanwezig is, en je wil dit op eigen kosten voorzien, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij ons. Wij moeten toestemming geven hiervoor. Als we het plaatsen toestaan, dan sta je zelf in voor het plaatsen, het onderhoud en eventuele herstellingen aan het tuinhuis. De Oostendse Haard dient dit - bij het vertrek van de huurder die dit gezet heeft - niet te vergoeden.  

 

De aanwezigheid van een tuinhuis of carport bij de woning die u van ons huurt, staat uitdrukkelijk beschreven in de plaatsbeschrijving. De Oostendse Haard heeft enkel tuinhuizen bij enkele woningen in de Vuurtorenwijk. We geven wat tips omtrent het onderhoud en beschrijven hieronder de herstellingen. 

 

Onderhoud en schoonmaak van een tuinhuis of carport van De Oostendse Haard

 • Smeer de sloten en de scharnieren regelmatig. Dit voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt 'met een vettige stof bestrijken' bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met een grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, telfonspray of witte olie.
 • Zorg voor voldoende verluchting in het tuinhuis. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)
 • Maak het tuinhuis of de carport regelmatig schoon.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als wij verantwoordelijk zijn voor de herstellingswerken.
 • Bouw geen tuinhuizen.

 

Herstelling / schade of defect aan een tuinhuis of carport van De Oostendse Haard

Onderstaand overzicht van herstellingen geldt enkel voor de tuinhuizen of carports die eigendom zijn van De Oostendse Haard.

 Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
Het hang- en sluitwerk gaan niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door een fout van de huurder  De huurder
De deur van het tuinhuis hapert door een fout of slecht onderhoud van de huurder  De huurder
De dakplaten van het tuinhuis of de carport komen los. De verhuurder
Het dak lekt De verhuurder
Het houtwerk is verrot De verhuurder
Het hang- en sluitwerk (bv. de klink van het tuinhuis) is kapot of weg door overmacht De verhuurder
De deur van het tuinhuis hapert door overmacht De verhuurder

 

Gevel

Alle herstellingen aan de gevel worden door De Oostendse Haard uitgevoerd. Ook het onderhoud van de gevel gebeurt door De Oostendse Haard. We geven hieronder enkele nuttige tips mee waarmee u ons een handje kan helpen om de staat van de gevel optimaal te houden.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de gevel op barsten, scheuren, blazen, kale plekken of vochtige plekken. Als huurder moet je ons verwittigen als er schade is aan het schilderwerk dat wijst op een onderliggend probleem zoals vocht. Het is belangrijk om beginnende scheurtjes, blaasjes en barsten snel door ons te laten repareren om verdere schade door vochtschade te voorkomen.
 • Controleer af en toe de houten gevel op scheuren, kale plekken of barsten. Als de houten delen niet goed zijn bevestigd kan er water achter het hout lopen, met houtrot tot gevolg. Ook kunnen er krommingen in de delen ontstaan door temperatuurverschillen. Controleer ook of de houten panelen bol zijn gaan staan. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bv. water in de constructie of temperatuurverschillen.
 • Controleer af en toe het metsel- en voegwerk van de gevels. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk zijn plekken waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. Scheurvorming in de gevel kan ook duiden op een constructiefout. Mos en algengroei kan het metselwerk ernstig aantasten. Daardoor kan het loskomen en uiteindelijk uitvallen, wat de staat van de woning niet ten goede komt. Mos- en algen moeten dus zo snel als mogelijk verwijderd worden. 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingen nodig zijn aan de gevel. 
 • U mag geen gaten maken in de gevel.
 • U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
 • U mag de gevel niet zelf schilderen.
 • U mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken.
 • De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd bij ons. Indien je hiervoor de goedkeuring hebt gekregen, mag je de schotelantenne enkel plaatsen op de door De Oostendse Haard goedgekeurde plaats en op de door De Oostendse Haard goedgekeurde manier. Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Neem daarvoor contact op met de stad Oostende / gemeente Bredene.

 

Herstelling / schade of defect aan de gevel 

 Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de gevel beschadigd.  De huurder
De gevel is beschadigd door overmacht.  De Oostendse Haard
Het schilderwerk is versleten.  De Oostendse Haard

 

Dorpels, tabletten en vensterbanken

 

Onderhoud en schoonmaak

 • Schuur regelmatig de dorpels en tabletten aan de buitenzijde

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als er herstellingen nodig zijn aan de dorpels, tabeletten of vensterbanken.
 • Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten.
 • U mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan.
 • U mag dorpels en tabletten niet schilderen of bekleden

 

Herstelling / schade of defect aan een dorpel, tablet of vensterbank

 Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?    
De huurder heeft de dorpel, het tablet of de vensterbank beschadigt (bv. door er tegen te stoten of te overbelasten) De huurder
Door de huurder is de dorpel, het tablet of de vensterbank losgekomen of gebroken De huurder
Er zit vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels of tabletten De huurder
Er is schade aan de dorpel, het tablet of de vensterbank door overmacht.  De Oostendse Haard
De dorpel komt los of is gebroken door overmacht (vb. door spanning)  De Oostendse Haard
De dorpel, het tablet of de vensterbank is versleten  De Oostendse Haard

 

Balkon en terras

Als huurder houdt u toezicht op de veiligheidselementen (leuningen, balustrade, borstwering...) van het balkon en / of terras. Je verwittigt De Oostendse Haard onmiddellijk wanneer u vermoedt dat er herstelllingen nodig zijn. Als huurder staat u ook in voor het normaal onderhoud. We geven hieronder enkele nuttige tips. 

 

De Oostendse Haard staat in voor het onderhoud van de structuur (als deel van de ruwbouw) en voor het uitvoeren van de herstellingen (ook bij gelijkvloerse terrassen).

 

Onderhoud en schoonmaak

 • Maak regelmatig de leuningen en het traliewerk van elk balkon schoon.
 • Voorkom dat de afvoer verstopt. 
 • Schuur regelmatig het balkon.
 • Laat uw huisdier nooit zijn behoefte doen op het balkon.
 • Boor geen gaten in de vloer van het balkon.
 • De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd bij ons. Indien je hiervoor de goedkeuring hebt gekregen, mag je de schotelantenne enkel plaatsen op de door De Oostendse Haard goedgekeurde plaats en op de door De Oostendse Haard goedgekeurde manier. Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Neem daarvoor contact op met de stad Oostende / gemeente Bredene.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de regenwaterafvoer van het balkon. De afvoerputjes moeten regenwater vlot laten weglopen. Als die verstopt raken kan er water op het balkon blijven staan waardoor het na een regenbui via het balkon naar binnen kan lopen.
 • Controleer af en toe of er geen roest voorkomt en bekijk ook de staat van de balkonvloer en het schilderwerk.

 

Opgelet!

 • Om veiligheidsredenen en om beschadigingen te voorkomen: hang geen bloempotten of andere elementen aan of over het terras / balkon.
 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / schade of defect aan het balkon of terras

 Wat is er aan de hand?    Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder zijn er stukken van het beton of de tegels losgekomen of gebarsten De huurder
Door de huurder zijn er onderdelen van de leuning of de tralies kapot of weg De huurder
De huurder heeft het balkon of het terras beschadigd De huurder
De huurder heeft het flas van de leuning gebroken De huurder
De huurder heeft de afvoer van het balkon of het terras laten verstoppen De huurder
Er zijn stukken van het beton of de tegels losgekomen of gebarsten door overmacht (vb. de vrieskou De Oostendse Haard
Het balkon of het terras is kapot door overmacht De Oostendse Haard
Er is een structureel probleem met de afvoer De Oostendse Haard
De leuning of de tralies zijn aan vervanging toe De Oostendse Haard

 

Oprit en paden 

Als huurder houdt u toezicht op de oprit en de paden. U verwittigt De Oostendse Haard onmiddellijk wanneer u vermoedt dat er herstelllingen nodig zijn. Als huurder staat u ook in voor het normaal onderhoud. We geven hieronder enkele nuttige tips. 

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Voorkom dat de afvoer verstopt
 • Schuur regelmatig opritten en paden
 • Rijd nooit met auto's of motoren over paden die daar niet voor dienen. Die paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen.
 • De stoep en het terras moet u altijd goed begaanbaar en veilig houden.
 • Het ruimen van sneeuw en ijs is verplicht. De Oostendse Haard heeft ook haar eigen sneeuwteam opgericht. Dit zijn vrijwilligers uit de buurt die instaan voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de voetpaden voor de appartementsgebouwen. Zin om vrijwillger te worden in ons sneeuwteam? 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Verzakkingen in bestrating kunnen duiden op een lek in de riolering of in een waterleiding.

 

Herstelling / schade of defect aan de oprit of een pad

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
Door de huurder liggen de tegels los, zijn ze kapot of liggen ze scheef. De huurder
Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels De huurder
Er is onkruid tussen de tegels De huurder
Er ligt sneeuw op het voetpad voor het gebouw De huurder
Er ligt afval De huurder
De huurder heeft de afvoer van de oprit of het pad laten verstoppen De huurder
De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door overmacht (bv. een bouwkundige fout, een verzakking,...) De Oostendse Haard
De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant uit stroomt De Oostendse Haard
Het voegwerk komt los De Oostendse Haard
Er zijn putten, barsten of breuken in het asfalt De Oostendse Haard
Er is een structureel probleem met de afvoer De Oostendse Haard
De tegels zijn versleten De Oostendse Haard

 

 

Brievenbus

De Oostendse Haard voorziet bij elk van haar wonigen de nodige brievenbus(sen). De brievenbussen behoren bij het ontwerp van het huis of gebouw en brengen eenheid in onze wijken. Ze zijn dus voor een volledige straat, buurt of in eenzelfde appartementsblok altijd dezelfde. Plaats dus niet zelf een eigen brievenbus. Ook bij vervanging zullen we ervoor zorgen dat hetzelfde type terugkomt. Is er iets stuk aan je brievenbus, geef ons dan zeker een seintje. 

 

Onderhoud & schoonmaak

Smeer de hengsels en sloten van de brievenbus regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt 'met een vettige stof bestrijken' bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met een grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, telfonspray of witte olie.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als er herstellingswerken nodig zijn aan de brievenbus.
 • Als de brievenbus werd beschadigd door een derde, doe dan een aangifte bij de politie en bezorg ons het pv-nummer.

 

Herstelling / schade of defect aan de brievenbus

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de brievenbus beschadigd  De huurder**
De sleutel is verloren. Vervang de sleutel bij verlies.  De huurder**
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder**
De huurder heft het hang- en sluitwerk beschadigd  De huurder**
De brievenbus, de klep of het deurtje zijn kapot of weg door overmacht De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht (*) De Oostendse Haard
De brievenbus is versleten of verroest. De Oostendse Haard

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,...

** | Contacteer ons. We streven ernaar om in eenzelfde straat, buurt of appartementsgebouw telkens eenzelfde type brievenbus te installeren. Wij zullen het nodige doen, maar het blijft wel de verantwoordelijkheid van u als huurder.

 

Ramen

Glas

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de ramen aan binnen- en buitenkant regelmatig schoon. Maak de ramen na de schoonmaakbeurt goed droog.
 • Verlucht de woning dagelijks. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de badkamer. Zo voorkomt u condens (= vocht op de ramen en schimmel op muren of plafonds).

 

Nuttige onderhoudstips

 • Vermijd thermische glasbreuk door het glas zoveel mogelijk af te schermen van het zonlicht (bv. door de gordijnen altijd voor het volledige glasblad te plaatsen, door  meubels of voorwerpen niet vlak bij het raam te plaatsen, door geen stickers of posters op het raam te kleven,…).
 • Controleer af en toe de kitvoegen van de beglazing. Een goede kitvoeg voorkomt regenwater tussen het kozijn en de beglazing.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / defect of schade aan het glas

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                       
De huurder heeft het glas gebroken (bv. door er tegen te stoten, door dichtslaande of openstaande ramen, door stoten van een huisdier, …). Vervang gebroken glas.  De huurder
Er ontbreekt stopverf of silicone. Vervang ontbrekende stopverf of silicone.  De huurder
Er is condens (= vocht) aan de binnenkant van de ramen.  De huurder
Er zit damp of stof tussen het dubbel of drievoudig glas.  De Oostendse Haard
Het glas is gebroken door overmacht (bv. door een verkeerde plaatsing, door uitzetting van de muur of zetting van het gebouw, door stormschade,…). De Oostendse Haard
Het glas is versleten De Oostendse Haard
Er is condens (= vocht) tussen het dubbel of drievoudig glas. De Oostendse Haard

 

Raamkader

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak regelmatig de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik daarvoor ev. een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.
 • Houd de verluchtingsroosters of -systemen vrij.
 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren, de hengsels en de sloten regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Werk de schrammen bij op het raamkader.
 • Zorg voor voldoende verluchting. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)
 • Wrijf de condens aan de binnenzijde van dakvensters in slaapkamers en badkamers regelmatig droog.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Maak af en toe de sponningen (als u de deur of het raam sluit, dan valt het in de sponning) schoon. Daar hoopt het vuil zich op.
 • Zorg ervoor dat er geen water tussen de onderdorpels en de draaiende delen achter kan blijven. Zo vermijdt u versnelde verrotting van de raamstijlen en verbindingen.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Schilder nooit aluminium- of kunststoframen (plastic, glasal). Maak ze enkel schoon met water of een niet bijtend schoonmaakmiddel.
 • Maak geen gaten in de raamkaders.
 • Hang de gordijnen niet op met duimspijkers of nagels
 • Maak de verluchtingsroosters in de ramen nooit dicht.

 

Herstelling / schade of defect aan het raamkader

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?     
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. (*)  De huurder
De huurder heeft het raamkader beschadigd.  De huurder
Het raam klemt door een fout of slecht onderhoud van de huurder.  De huurder
De afdichtingsrubbers aan de buitenzijde of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door een fout van de huurder. De Oostendse Haard
Er is schimmelvorming op de silicone. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. (*) De Oostendse Haard
Het raamkader is gebroken of weg door overmacht. De Oostendse Haard
De afdichtingsrubbers aan de buitenzijde of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door overmacht. De Oostendse Haard
Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de verhuurder. De Oostendse Haard
Er zijn geen afvoergaatjes. De Oostendse Haard
Het raam klemt door overmacht. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk, het raamkader of het rubber is versleten (bv. het schilderwerk van ramen bladert af). De Oostendse Haard
Het raamkader is verrot. De Oostendse Haard

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,...

 

Dakvlakramen (Velux)

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de ramen en het hout van de dakvlakramen regelmatig schoon.
 • Smeer de scharnieren, de hengsels en de sloten regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.

 

Opgelet! 

 • Schilder of vernis nooit een dakvlakraam (Velux).

 

Herstelling / schade of defect aan het dakvlakraam

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. (*) De huurder
De raamlijsten zijn weg, los of gebroken. De huurder
Het raam is stuk door nalatigheid van de huurder (bijvoorbeeld bij wind). De huurder
Het scharnier is stuk door een fout in de constructie. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. (*) De Oostendse Haard 
Er zit damp of stof tussen het dubbel glas. De Oostendse Haard 

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,...

 

Rolluiken

De aanwezigheid van rolluiken bij de woning die u van ons huurt, staat uitdrukkelijk beschreven in de plaatsbeschrijving. De Oostendse Haard heeft nog weinig woningen met rolluiken. We geven wat tips omtrent het onderhoud en beschrijven hieronder de herstellingen. 

 

Onderhoud

 • Gebruik de rolluiken regelmatig.
 • Smeer de rolluiken regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de buitenkant van de rolluiken regelmatig schoon.

 

Herstelling / schade of defect aan een rolluik

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?       
Het rolluiklint is kapot, los gekomen of eraf gerold. Vervang het rolluiklint wanneer het nodig is.  De huurder
Het rolluik zit vast in de rolluikkast of het rolluik rolt niet meer op door een fout of slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Het rolluik zit vast door overmacht (bv. omdat de as waarop het rolluik draait, gebroken is). De huurder
Het rolluiklint is versleten. De huurder
Het rolluik is versleten. De Oostendse Haard

 

Gordijnen

De Oostendse Haard voorziet geen (glas)gordijnen in haar woningen. Gordijnen zijn nooit eigendom van De Oostendse Haard. Hier ben je dus altijd zelf verantwoordelijk voor.

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Was geregeld de gordijnen (bijvoorbeeld één keer per seizoen).

 

Opgelet! 

 • De gordijnen mogen niet opgehangen worden met duimspijkers of nagels. Ze mogen ook niet op het schrijnwerk gekleefd worden.
 • Schroef niks in en kleef niets op gordijnrails in pvc.

 

Herstelling / schade aan de gordijnen 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
Het gordijn is versleten De huurder
De gordijnen zijn gescheurd. De huurder
De gordijnen kunnen niet open omdat de huurder de rail heeft beschadigd. De huurder
De huurder heeft de zijkant van de gordijnbak beschadigd. De huurder
De gordijnen zijn vuil. De huurder

 

 

Buitendeuren en inkomdeur van uw eigen appartement

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de buitendeuren regelmatig schoon. Gebruik geen bijtend schoonmaakmiddel. Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Schilder de buitendeuren om de 5 jaar langs de binnenkant of behandel ze langs binnen met olie.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken moeten gebeuren.
 • Schilder nooit aluminium-, glazen of kunststofdeuren (plastic, glasal). Maak ze enkel schoon.
 • Maak geen gaten in de buitendeuren.
 • Wilt u een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dat schriftelijk aan de verhuurder.
 • Als de buitendeur/inkomdeur werd beschadigd door een derde, doe dan een aangifte bij de politie en bezorg ons het pv-nummer.

 

Herstelling / schade of defect aan de buitendeur of inkomdeur

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?       
De huurder of zijn huisdier heeft de deur beschadigd. De huurder
Er is schade aan de deur door slecht onderhoud van de huurder (bv. de deur sleept of hapert door vuil onder de deur). De huurder
De huurder heeft de deurlijsten beschadigd. De huurder
De deur sleept door een losse of kapotte rubber door een fout van de huurder. De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud. De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. (*) De huurder
De afdichtingsrubbers of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door een fout van de huurder. De huurder
De hulpdiensten moeten de deur openbreken. De huurder
Er is schade aan de deur door overmacht. De Oostendse Haard
De deur is verrot. De Oostendse Haard
De deur sleept omdat de dorpel of de vloer omhoog kwam. De Oostendse Haard
De deur is versleten. De Oostendse Haard
De deur sleept door een losse of kapotte rubber. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. (*) De Oostendse Haard
De afdichtingsrubbers of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken. De Oostendse Haard
De deur is beschadigd door inbraak, tenzij de huurder een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest. De Oostendse Haard
Glaspanelen in de deur zijn stuk.  De Oostendse Haard / de huurder **

(*) Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen. De term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,...

** | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou aangerekend worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds door ons.

 

 

Sleutels, sleutelgaten en sloten

Onderhoud

 • Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een reservesleutel maken. 
 • Als je sleutels wil laten bijmaken en er is een sluitplan in het gebouw, dan kan je bij ons de code opvragen. Je geeft dan ook door hoeveel sleutels je laat bijmaken, zodat dit geregistreerd kan worden.
 • Op het einde van de verhuring is het de bedoeling dat je alle sleutels van de woning afgeeft. Dit gaat ook over de sleutels die je zelf liet bijmaken. Deze kosten worden niet terugbetaald.
 • Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de gemeenschappelijke inkomdeur kwijt? Neem dan contact op met ons.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Verwittig ons als u een sleutel kwijt bent. Als wij vervolgens beslissen om de sloten te vervangen dan is dit op onze kosten.
 • Bewaar de reservesleutels van de voordeur, de achterdeur, de garagepoort of de brievenbus op een veilige plaats.
 • Woont u in een gebouw voorzien van een sluitplan (dat is het geval als u verschillende sloten kunt bedienen met één sleutel), dan mag u de originele cilinder niet vervangen.

 

Herstelling / schade of defect aan sleutels, slot of sleutelgaten

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De sleutel is verloren. Vervang de sleutel bij verlies. De huurder
De sleutel is kapot. De huurder
De huurder heeft het sleutelgat of het slot beschadigd. De huurder
De sleutel, het sleutelgat of het slot is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Garagepoort

Onderhoud

 • Gebruik de garagepoort regelmatig.
 • Smeer de gleuven regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de garagepoort regelmatig schoon.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Vergeet geen klacht in te dienen bij de politie als de garagepoort is geforceerd door inbraak. Bezorg ons ook het pv-nummer.

 

Herstelling / defect of schade aan de garagepoort

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de poort beschadigd (bv. door er tegen te stoten of door er zelf tegen te rijden). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. De huurder
De poort gaat niet meer dicht door slecht onderhoud van de huurder (bv. omdat er vuil onder de poort zit). De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De lege batterijen van de afstandsbediening van de garagepoort zijn niet vervangen. (*) De Oostendse Haard
De poort is beschadigd of vervormd door overmacht. De Oostendse Haard
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
De poort is doorgeroest. De Oostendse Haard
De vloerlat aan de garagepoort ligt los door overmacht of is verroest. De Oostendse Haard
De poort is versleten. De Oostendse Haard
De poort is beschadigd door inbraak, tenzij de huurder een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest. De Oostendse Haard

(*) De garagepoorten van De Oostendse Haard hebben geen afstandsbediening. Tenzij anders beschreven in de plaatsbeschrijving. De garagepoorten bij onze appartementsgebouwen die vanop afstand geopend kunnen worden, werken via een sleutelcontact. 

 

Dak

Algemene tips

 • Kruip zelf niet op het dak van jouw woning voor enig onderhoud, als dit niet op een veilige manier kan! 
 • Als er nazicht of onderhoud nodig is van een bereikbaar dak en dat kan op een veilige manier, is dit voor jou als huurder. Weet wel dat de onderhoudsplicht beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping) 
 • Heb je een plat dak? Dan mag je dit platte dak enkel betreden voor het verwijderen van bladeren en vuil. In alle andere gevallen is het niet toegestaan dat je op het platte dak loopt.
 • Het dak is geen opslagplaats voor afval of huishuilzakken. Breng afval naar het containerpark of laat het ophalen. 
 • Daken van appartementsgebouwen zijn niet toegankelijk voor de huurders. Enkel in noodsituaties mogen deze daken betreden worden, gezien deze daken (vaak) deel uitmaken van het evacuatieplan. Volg de instructies van de Brandweer bij evacuatie.
 • Is er een waterlek in het dak? Meld dit dan onmiddellijk bij ons! Neem best zelf ook al foto's van het waterlek.
 • Ook stormschade moet je onmiddellijk bij De Oostendse Haard melden! Neem best zelf ook al foto's van de stormschade. 

 

Dakbedekking

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd bij ons. Indien je hiervoor de goedkeuring hebt gekregen, mag je de schotelantenne enkel plaatsen op de door De Oostendse Haard goedgekeurde plaats en op de door De Oostendse Haard goedgekeurde manier. Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Neem daarvoor contact op met de stad Oostende / gemeente Bredene.
 • Gebruik het plat dak niet als terras of als opslagplaats voor huisvuilzakken.

 

Herstelling / schade aan de dakbedekking

Je mag zelf geen herstellingen aan het dak doen. Je mag alleen de door ons aangestelde firma aan het dak laten werken. Moet er gewerkt worden aan het dak? Verwittig ons onmiddellijk. Wij zullen er voor zorgen dat het dak zo snel als mogelijk hersteld wordt door een gespecialiseerde firma. We lijsten hieronder op wie welke herstelling aan het dak betaalt.

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                                   
De zichtbare dakisolatie is los, kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
Er ligt vuil op de platte daken. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
Er is nazicht of onderhoud nodig van een bereikbaar dak en dat kan op een veilige manier. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter, zijnde gelijkvloers en eerste verdiep). De huurder
De dakpannen zijn los, kapot of weg door overmacht (bv. rukwinden). De Oostendse Haard
De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie. De Oostendse Haard
Er komt regenwater binnen, er is een lek. De Oostendse Haard
Er is mosgroei op het dak. De Oostendse Haard
Het dak heeft onderhoud nodig. De Oostendse Haard
Er is een wespennest. De Oostendse Haard

 

 

Dakgoot en afvoerpijp

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de dakgoot regelmatig schoon. Door vuil raken afvoeren verstopt, waardoor de goten bij een flinke regenbui overstromen. Controleer de aansluitingen van het dak op de dakgoot en de regenpijp. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).

 

Nuttige onderhoudstips

 • Voorkom verstopping van de regenwaterafvoer door de plaatsing van bijvoorbeeld een bladvanger. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).
 • Kijk de regenpijpen en dakgoten geregeld na op lekken. Zo kunt u vocht of waterschade in het gebouw voorkomen. Verwittig ons als er een lek is. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).
 • Controleer af en toe de loodaansluitingen. Lood bij schoorstenen kan door stormen opwaaien of scheuren. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).
 • Controleer af en toe of er vochtige plekken op de gevel zitten. Als die vochtige plekken vlak onder de goot zitten kan het zijn dat de dakgoot beschadigd is. Goten kunnen beschadigd raken door zuur regenwater en zure afscheiding van bladeren. Het is daarom belangrijk om de dakgoot af en toe schoon te maken. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / defect of schade aan de dakgoot en/of afvoerpijp

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                   
De huurder heeft de regenpijp beschadigd (bv. een deuk, scheur of zit los). De huurder
De dakgoot is los, kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
Er ligt vuil in een veilig bereikbare dakgoot of ze loopt over, omdat ze verstopt is door dode bladeren. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping). De huurder
Een veilig bereikbare dakgoot heeft nazicht of onderhoud nodig. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).. De huurder
Er is schade aan de regenpijp door overmacht. De Oostendse Haard
De dakgoot is los, kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
De dakgoot lekt omdat ze versleten is. De Oostendse Haard
De dakgoot lekt omdat er een gat in zit. De Oostendse Haard
Er zit een gat in de regenpijp. De Oostendse Haard
De regenpijp komt los van de muur. De Oostendse Haard
De dakgoot loopt over door een verkeerde helling. De Oostendse Haard
De dakgoot van het gebouw loopt over en is niet bereikbaar voor de huurder. De Oostendse Haard
De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen. De Oostendse Haard
De dakgoot of de regenpijp is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Schoorsteen

Onderhoud & schoonmaak

 • Tijdens het tweejaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel wordt de schoorsteen mee gereinigd. Dit is wettelijk zo voorzien. De kost hiervan zit mee vervat in de huurlasten. De individuele gaskachels laten we ook 2-jaarlijks verplicht nakijken. In principe organiseren we dit voor jou. Heb je een gaskachel en laat je zelf een erkende firma komen, dan moet je wel een attest binnen brengen dat de schoorsteen gereinigd werd. Dit geldt zowel voor open kachels, gesloten kachels en eventuele gasboilers.
 • Het is belangrijk dat de schoorsteen regelmatig geveegd wordt, dit om schoorsteenbranden te voorkomen. 

 

Nuttige onderhoudstips

 • Zodra u hem een tijdje niet meer gaat gebruiken, kunt u de schoorsteen laten schoonmaken. Zo vermijdt u dat er geurtjes vrijkomen doordat u hem lang niet gebruikt.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • De schoorsteen moet worden schoongemaakt door een erkende technicus of een schoorsteenveger. De erkende technicus zal daarna ook het onderhoud van de centrale verwarmingsketel doen. Een schoorsteenveger mag alleen de schoorsteen zelf schoonmaken. Vraag aan de schoorsteenveger een attest dat de schoorsteen is geveegd.
 • Gebruik enkel de brandstof waarvoor het toestel is gebouwd en afgesteld.

 

Herstelling / schade of defect aan de schoorsteen

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?               
De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan geen attest voorleggen dat de schoorsteen in het voorbije jaar werd schoongemaakt. De huurder
De huurder heeft de schoorsteen beschadigd (bv. door het opstoken van afval). De huurder
De huurder heeft de stenen beschadigd. De huurder
De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan een attest voorleggen dat de schoorsteen werd schoongemaakt. De Oostendse Haard
Er is schade aan de stenen (bv. zijn kapot of staan los) van de schoorsteen door overmacht. De Oostendse Haard
Het voegwerk uit de schoorsteen komt los of is uit de schoorsteen gevallen. De Oostendse Haard
De schoorsteen is gebarsten. De Oostendse Haard
De schoorsteen staat scheef door ouderdom. De Oostendse Haard
De schoorsteen is nat door waterinsijpeling. De Oostendse Haard
Er komt roet door het pleisterwerk. De Oostendse Haard
Er zijn takken, bladeren of nesten (van vogels of wespen) in of buiten de schoorsteen. De Oostendse Haard

 

 

Extensieve groendaken

De Oostendse Haard heeft o.a. in haar gebouw in de Nieuwlandstraat, in het woonproject De Kroon en in het woonproject Harlekijn extensieve groendaken. We geven wat tips omtrent het onderhoud en beschrijven hieronder de herstellingen. 

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Het periodiek onderhouden (spontaan gegroeide planten verwijderen, bijmesten,…) van een extensief groendak. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / schade aan het extensief groendak

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                      
De huurder heeft het extensief groendak beschadigd. De huurder
Het extensief groendak is slecht onderhouden. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).  De huurder
Het extensief groendak is beschadigd door overmacht, zoals extreme weersomstandigheden. De Oostendse Haard
Het extensief groendak is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Lichtkoepels

Onderhoud & schoonmaak

Als er lichtkoepels in uw woning aanwezig zijn:

 • smeer de hengsels, de sloten en de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (we rekenen +/- 6 meter zijnde gelijkvloers + eerste verdieping).

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn. Voer nooit zelf herstellingen uit aan lichtkoepels.
 • Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen. Alleen de brandweer mag die bedienen.

 

Herstelling / schade of defect aan de lichtkoepels

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                
De huurder heeft de lichtkoepel beschadigd. De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder . De huurder
De lichtkoepel is beschadigd door overmacht. De Oostendse Haard
De lichtkoepel is versleten (waardoor er bv. vocht binnen sijpelt). De Oostendse Haard

 

 

Regenwaterput en septische put

Regenwaterput

Onderhoud & schoonmaak 

 • Laat de regenwaterput om de vier of vijf jaar schoonmaken. Zo voorkomt u dat het regenwater vuil is.
 • Laat uw regenwaterput reinigen op het einde van de huurovereenkomst. Bij de sleuteloverdracht toont u dit aan door een reinigingsattest van een erkende reinigingsfirma te laten zien.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Houd de toegang tot de putdeksels vrij

 

Herstelling / schade of defect aan de regenwaterput

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is een verstopping door een voorwerp, door olie of door vet. De huurder
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis.    De Oostendse Haard
Er is een verzakking van een leiding onder de grond. De Oostendse Haard
Vuil water loopt terug in de put door een constructiefout. De Oostendse Haard
De regenwaterput is niet geruimd. Ruim de regenwaterput indien nodig. De huurder
Het regenwater is vuil door verstopping. De huurder
Er is geurhinder door een slecht sluitend putdeksel. De Oostendse Haard of de huurder *

* | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou aangerekend worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds via ons.

 

Septische put

Onderhoud & schoonmaak

 • Zorg voor een optimale werking van de septische put. Spoel geen bacteriedodende producten (zeep, dertergent, desinfecterende middelen of antibiotica) en voorwerpen (luiers, maandverband, vochtige doekjes, tampons of condooms) door het toilet. Lees al onze tips hieronder. 
 • Laat de septische put periodiek, zo ongeveer elke 4 jaar leegtrekken of als die voor meer dan 70% gevuld is
 • Bij appartementen wordt het leegtrekken van de septische putten verrekend in de huurlasten. Wij laten de septische put van de appartementsgebouwen ledigen afhankelijk van de nood. 
 • Laat uw septische put leegmaken en de buizen reinigen op het einde van de huurovereenkomst. Bij de sleuteloverdracht toont u dit aan door een ruimingsattest van een erkende ontruimingsfirma te laten zien.

 

Tips voor een goede, optimale werking van de septische put 

In de septische put (of beerput) zitten bacteriën die het organisch materiaal afbreken. Als deze bacteriën het afbreken niet meer aankunnen, kan de afvoerbuis beginnen verstoppen. Het is dus belangrijk dat deze bacteriën zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. We geven enkele tips

 • Zorg dat er geen zaken in de septische put terechtkomen die zichzelf niet kunnen afbreken, dan is er kans op verstopping.
 • Zorg dat er geen objecten in de afvoerbuis terechtkomen die vast kunnen komen te zitten, anders krijgt u een verstopping in de afvoerbuis.  
 • Er zijn meestal meerdere toestellen (toilet, vaatwasmachine, gootsteen, ...) aangesloten op de afvoer naar de septische put. Beperk daarom het aantal vaste stoffen dat in de afvoer terecht komt. 
 • Dump geen vetten of andere oliën in de afvoerbuis. Niet via het toilet, niet via de gootsteen. De bacteriën kunnen deze zaken niet afbreken en zorgen voor vervuiling van de septische put. Vetten of andere oliën kun je best naar het containerpark of een inzamelpunt brengen.
 • Gooi enkel en alleen wc-papier in het toilet. Maandverbanden, tampons, vochtige doekjes, wc rollen, papieren zakdoeken, .... horen niet doorgespoeld te worden via het toilet. Deze zaken horen thuis in de vuilbak. Ook al staat er 'biologisch afbreekbaar' op de verpakking, spoel ze niet door want de bacteriën hebben meer moeite om dit af te breken. Hun werking wordt verstoord en de kans op een verstopping vergroot. 
 • Probeer de hoeveelheid toiletpapier dat u doorspoelt te beperken. Weet ook dat dik wc-papier de kans op een verstopping vergroot. Gebruik bij voorkeur een dunnere soort. Zo kunnen de bacteriën optimaal hun werk doen in de septische put.  
 • Spoel geen etensresten door in het toilet. Let ook op met etensresten in de spoelbak of vaatwasmachine. Gooi alle etensresten eerst in de vuilbak, veeg ook grote sausresten weg. Was dan pas af of steek ze in de vaatwasmachine. Let ook op dat u eventuele etensresten uit de gootsteen haalt en deze niet doorspoelt.  
 • Maak gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Vermijd puur bleekwater. De bacteriën in de septische put kunnen agressieve schoonmaakmiddelen moeilijker verwerken of sterven zelfs af, waardoor een optimale werking van de septische put niet meer gegarandeerd is en de kans op verstopping opnieuw groter wordt.

Opgelet!

 • Het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolen of in de collectoren is verboden.

 

Herstelling / schade of defect aan de septische put

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door een voorwerp, olie of vet). De huurder
De septische put is vol. Ruim de septische put indien nodig. De huurder (enkel bij huizen)
Er is geurhinder doordat de huurder het putdeksel heeft beschadigd. De huurder
Er is een verstopping door slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De Oostendse Haard
Er is schade ten gevolge van ouderdom of toeval. De Oostendse Haard
Er is geurhinder door een slecht sluitend / kapot putdeksel De Oostendse Haard of de huurder *
Er is een verzakking van een leiding onder de grond De Oostendse Haard
Vuil water loopt terug in de put door een fout in de contructie De Oostendse Haard

* | Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door ons gedragen. De normale slijtage is deze die voortkomt uit het normaal gebruik. Kosten voor herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan jou als huurder, zullen aan jou aangerekend worden. De herstellingen zelf gebeuren wel steeds via ons.

 

 

Verluchtings(srooster)

De Oostendse Haard heeft voor het onderhoud van het ventilatiesysteem in uw woning of gebouw een onderhoudscontract. Deze kost wordt verrekend in de huurlasten.

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Houd de verluchtingsroosters altijd open. Bedek ze niet, plak of timmer ze niet dicht.
 • Maak de verluchtingsroosters regelmatig schoon met een vochtige doek.
 • Stofzuig maandelijks de filter als uw woning over een ventilatiesysteem type D beschikt.
 • Het groot onderhoud van de ventilatie-unit (jaarlijks) en het systeem (twee keer per jaar) gebeurt door een gespecialiseerde firma. Deze kost zit in de huurlasten.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / schade of defect aan de verluchting(srooster)

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft het rooster beschadigd De huurder
De huurder heeft de bediening beschadigd De huurder
Het verluchtingsrooster is verstopt door slecht onderhoud van de huurder De huurder 
Er zit stof, bladeren of ongedierte in het rooster door slecht onderhoud van de huurder De huurder
Het verluchtingsrooster is kapot of weg door overmacht De Oostendse Haard
De bediening is kapot of weg door overmacht De Oostendse Haard 
Het rooster is verroest of versleten De Oostendse Haard 

 

Algemene Delen

Onderhoud & schoonmaak

In een appartementsgebouw of in sommige wijken betaalt u een huurlast voor het onderhoud van de algemene delen en/of groene ruimte. Dit staat op de huurprijsberekening bij de huurlasten. Bij de nieuwe jaarlijkse huurprijsberekening worden de kosten en lasten bijgevoegd. Bijvoorbeeld voor 2022 zijn de kosten en lasten berekend op de facturatie van 2020. Dit alles staat vermeld op de berekeningsnota van elke huurder. 

In sommige van onze gebouwen is het poetsen onder de huurders geregeld via een beurtrol. Dan wordt er voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen niets doorgerekend via de huurlasten.

Als u betaalt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen in uw gebouw, dan betekent dit dat wij vanuit De Oostendse Haard iemand aanstellen om bijvoorbeeld de gemeenschappelijke gang en traphal te poetsen of de groene zones te onderhouden. 

 

Enkele afspraken omtrent de poetsploeg / groenmedewerker

 • De poetsploeg laat het voor u blinken. Bedankt om het mee netjes te houden in de gebouwen.
 • De poetsmedewerker of groenmedewerker werkt in opdracht van De Oostendse Haard. Hij/ zij mag geen andere opdrachten uitvoeren dan degene die wij aan hen doorgeven. In hun opdracht staan de te poetsen onderdelen beschreven volgens het aantal vierkante meter die moet gepoetst worden. Er staat in deze opdracht niet hoe lang iemand moet poetsen. De tijd die iemand poetst, is namelijk geen garantie op beter of grondiger poetswerk. Bijgevolg is dit geen objectieve factor waarop we deze poetsopdracht kunnen controleren. Het aantal vierkante meter is dat wel.
 • Onze poetsopdracht is met de grootste zorg opgesteld om onze gebouwen zo net mogelijk te houden. 
 • Het poetsschema hangt in de inkomhal bij de brievenbussen. De hallen per verdieping moeten door de bewoners zelf netjes gehouden worden. U spreekt hiervoor best een wekelijkse beurtrol af met de buren. Zo blijft alles proper voor iedereen.

 

Schade in de algemene delen

 

Meld schade in de gemeenschappelijke delen altijd onmiddellijk aan De Oostendse Haard.

 

 • Alle schade of defecten in de gemeenschappelijke delen worden altijd door De Oostendse Haard hersteld.
 • Als schade te wijten is aan ouderdom of overmacht zijn herstellingen aan de gemeenschappelijke delen voor De Oostendse Haard.
 • Voor alle andere herstellingen aan de gemeenschappelijke delen moeten de huurders die gebruik maken van de gemeenschappelijke delen betalen. Als de verantwoordelijke van de schade gekend is, zullen de kosten van de schade op deze persoon verhaald worden.
 • Op het einde van het jaar maken we een afrekening van de kosten van de gemeenschappelijke delen.
 • Fietsen moeten gestald worden in de voorziene fietsberging of fietsstandplaats. Om veiligheidsredenen mogen geen fietsen in de inkom geplaatst worden. De doorgang moet altijd vrij zijn voor de hulpdiensten (o.a. Brandweer en ambulanciers) en voor een vlotte evacuatie.

 

Lift

 • De liften worden om de drie maanden, dus 4 keer per jaar getest en gekeurd door een bevoegde keuringsfirma of onderhoudsfirma van de lift. Alle wettelijke richtlijnen worden hier nauwkeurig opgevolgd. 
 • Bij een defect aan de lift zorgt De Oostendse Haard voor de herstelling.
 • Als de lift niet werkt zoals het hoort, verwittig de onderhoudsfirma. Het nummer van de firma vind je in de lift.
 • De herstelling van een lift die niet naar behoren werkt, is voor De Oostendse Haard. 
 • Opgelet! Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade aan de lift is dan immers ten laste van jou als huurder.

 

Centraal afzuigsysteem

 • Is er een probleem met de centrale afzuigsystemen in het appartement? Probeer nooit zelf de herstelling te doen, maar neem contact op met  De Oostendse Haard. De herstelling is ten laste van ons.
 • Je mag nooit de afzuiginstallatie volledig uitzetten. Je mag ook nooit de afzuigmonden dichtdraaien of afplakken, waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.

 

Fietsenstalling

 • Schade veroorzaakt in het (fietsen)berghok is ten laste van jou als huurder, tenzij deze het gevolg is van normale slijtage.
 • Voer nooit zelf herstellingen uit in de fietsenstalling, verwittig ons als er een herstelling moet gebeuren.

 

Koepels

 • Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.
 • Voer nooit zelf herstellingen uit  aan de koepels, verwittig ons als er een probleem is met de koepels.

 

Binnen- en buitenverlichting in de gemeenschappelijke delen

Voer nooit zelf herstellingen uit  aan deze binnen- en buitenverlichting, verwittig ons als er een herstelling moet gebeuren.

 

Ondergrondse parking - gemeenschappelijke garage

Voer nooit zelf herstellingen uit in deze garages, verwittig ons als er een probleem is in deze garages.

 

Brievenbus in of aan appartementsgebouw

De Oostendse Haard voorziet bij elk van haar wonigen de nodige brievenbus(sen). De brievenbussen behoren bij het ontwerp van het gebouw en brengen eenheid in ons patrimonium. Ze zijn dus voor een volledige straat, buurt of in eenzelfde appartementsblok altijd dezelfde. Plaats dus niet zelf een eigen brievenbus. Ook bij vervanging zullen we ervoor zorgen dat hetzelfde type terugkomt. Is er iets stuk aan je brievenbus, geef ons dan zeker een seintje. 

 

Onderhoud

 • Smeer de hengsels, de sloten en de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Laat de gratis weekbladen en reclamefolders niet in de inkom rondslingeren. Het oogt niet net en bovendien is het gevaarlijk bv. voor brand.

 

Herstelling

Is er schade aan de brievenbus van het appartementsgebouw? Laat het ons onmiddellijk weten, wij doen het nodige om de herstelling te laten uitvoeren. Sommige herstellingen zijn ten laste van de huurder, andere zijn voor De Oostendse Haard. We lijsten hieronder op wie welke herstelling betaalt. 

 

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
De brievenbus, de klep of het deurtje is los, kapot of weg De huurder **
De sleutel is weg De huurder **
De brievenbus is verouderd of versleten  De Oostendse Haard

** | Contacteer ons. We streven ernaar om in eenzelfde straat, buurt of appartementsgebouw telkens eenzelfde type brievenbus te installeren. Wij zullen het nodige doen, maar het blijft wel de verantwoordelijkheid van jou als huurder.

 

Parlofoon

Voer nooit zelf herstellingen uit aan de parlofoon, verwittig ons als er een defect is. 

 

Afvoerbuis

Neem bij een lek of verstopping in een gemeenschappelijke afvoerbuis altijd contact met ons op. Voer nooit zelf herstellingen uit in een gemeenschappelijke afvoerleiding, verwittig ons als er een herstelling moet gebeuren.

 

Opgelet! Giet nooit olie of vetten in afvoerleidingen. Dit kan verstoppingen veroorzaken.