Technische installaties

Elektriciteit

 • Breng geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie aan. Laat herstellingen aan de elektrische installatie steeds uitvoeren door een vakman.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Voor gebouwen gebouwd na 1 oktober 1981: om de 25 jaar moeten de elektrische leidingen geïnspecteerd worden door een erkende dienst voor technische controle. De verhuurder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van deze inspectie.

 

Zekeringkast en elektrische leidingen

Onderhoud & schoonmaak

 • Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. U mag een defecte zekering niet ‘overbruggen’ met een ‘koperdraadje’ om ze toch te gebruiken. 
 • Reinig de zekeringkast één keer per jaar voorzichtig met een droge doek.
 • Als de differentieelschakelaar (een klein doosje van ± 7cm op 5cm dat staat op het elektrisch bord en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitschakelt) uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen gezocht worden.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Contoleer en test af en toe de aardlekschakelaar in de meterkast. Niet ieder gebouw heeft een aardlekschakelaar. Bij kortsluiting stopt de aardlekschakelaar de toevoer van de elektriciteit. Op de schakelaar zit een knop met de “T” van Test. Controleer de werking van de schakelaar door de testknop in te drukken. U test dat best een aantal keer per jaar.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Neem gerust contact met ons op om te checken of wij een onderhoudscontract elektriciteit hebben afgesloten voor uw woning.

 

Herstelling / schade of defect van de zekeringskast of elektrische leidingen

 

Herstellingen aan de zekeringkast van De Oostendse Haard mag je nooit zelf doen. Enkel de gespecialiseerde firma, aangesteld door ons mag aan de zekeringkast werken. Is de zekeringkast defect? Verwittig ons dan onmiddellijk. Wij zullen er voor zorgen dat een gespecialiseerde firma zo snel als mogelijk ter plaatse komt om het nodige te doen. De kosten voor de herstelling kunnen zowel voor jou als voor De Oostendse Haard zijn. We lijsten hieronder op, wie welke herstelling betaalt. Wanneer blijkt dat het defect ontstaan is door nalatigheid van u als huurder, kunnen de kosten voor de herstelling teruggevraagd worden. 

 

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                        
De huurder heeft een elektrische leiding beschadigd. De huurder
De zekering is defect.  De huurder
De zekering is gesmolten door een fout van de huurder (bv. door een overbelasting of door een kortsluiting in de elektriciteitsleiding). De huurder
Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg. De huurder 
Er is verlies op de elektrische installatie door een fout van de huurder (door eigen toestellen aan te sluiten). De huurder
Er is schade aan de elektrische leiding door overmacht (bv. een blikseminslag). De Oostendse Haard
Er zit verlies op de elektrische leidingen. De Oostendse Haard
De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot. De Oostendse Haard
De verliesstroomschakelaar (= differentieelschakelaar of aardlekschakelaar) is kapot. De Oostendse Haard
Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
Het deurtje van de zekeringkast is versleten. De Oostendse Haard
De elektrische leidingen zijn versleten. De Oostendse Haard

 

 

Stopcontacten

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak stopcontacten regelmatig schoon met een droge doek. Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Zorg er ook voor dat tijdens uw huurperiode alle stopcontacten altijd hun afdekplaatje behouden en niet loshangen, dit is belangrijk voor uw veiligheid in de woning. Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Neem gerust contact met ons op om te checken of wij een onderhoudscontract elektriciteit hebben afgesloten voor uw woning.
 • Schilder de stopcontacten nooit.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Sluit best maar één toestel per stopcontact aan. Als dat niet kan, dan sluit u best toestellen die weinig vermogen hebben (TV, video, stereo, ...) samen op één stopcontact aan. Gebruik altijd een veilige verdeeldoos.
 • Plaats geen bijkomende stopcontacten of verwijder geen bestaande stopcontacten zonder toelating van ons.

 

Herstelling / schade of defect aan een stopcontact

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?        
Het stopcontact is kapot of weg.  De huurder
Het stopcontact hangt los.  De huurder
Het stopcontact is overbelast (bv. door de aansluiting van een verdeeldoos).  De huurder
Het stopcontact werkt niet door een defect in de elektrische leiding. De Oostendse Haard
Het stopcontact is versleten of voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De Oostendse Haard

 

 

Lichtschakelaars

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de schakelaar regelmatig schoon.
 • Zorg er ook voor dat tijdens uw huurperiode alle schakelaars altijd hun afdekplaatje behouden en niet loshangen, dit is belangrijk voor uw veiligheid in de woning.  Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 
 • Neem gerust contact met ons op om te checken of wij een onderhoudscontract elektriciteit hebben afgesloten voor uw woning.
 • Schilder de schakelaars nooit.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

 

Herstelling / schade of defect aan de lichtschakelaar

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De schakelaar is kapot of weg. Vervang slecht werkende afdekplaatsjes. De huurder
De schakelaar werkt niet door een defect in de elektrische leiding. De Oostendse Haard
De schakelaar is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Verlichting

Onderhoud & schoonmaak

 • Scherm elektriciteitsdraden van het lichtpunt af met klemmen als ze niet worden gebruikt.
 • U mag de wachtdraden (de elektrische draden die uit het plafond komen) of de lusterhaak niet afknippen of verwijderen. De elektrische (wacht)draden dienen steeds voorzien te zijn van lusterklemmen.
 • Maak de lampenhouders regelmatig schoon.
 • Reinig de lamphouders, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde, regelmatig met een licht vochtige doek.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Neem gerust contact met ons op om te checken of wij een onderhoudscontract elektriciteit hebben afgesloten voor uw woning.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Gebruik buiten en in vochtige ruimtes aangepaste, spatwaterdichte verlichting.

 

Herstelling / schade of defect aan de verlichting

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De lamp is kapot. De huurder
De lampenhouder is beschadigd. De huurder
De huurder heeft de lamp verkeerd aangesloten. De huurder
De bedrading is afgeknipt. De huurder 
De armaturen zijn los, kapot of weg De huurder
Het lichtpunt werkt niet door een elektrische storing in de elektrische leiding. De Oostendse Haard

 

Telefoon-, tv- en internetaansluiting

De telefoon-, televisie- en internetaansluiting moet u zelf regelen met de nutsmaatschappij van uw voorkeur.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Schakel het tv-toestel helemaal uit als u het niet gebruikt. Doe ook het lampje van de tv uit, laat het tv-toestel niet op stand-by staan. Zo spaart u energie.

 

Opgelet!

 • Verwittig uw telefoonmaatschappij als de telefoon niet werkt.
 • Verwittig uw tv-distributiemaatschappij als de aansluiting voor de tv niet werkt.
 • Verwittig uw internetaanbieder als de internetaansluiting niet werkt.

 

Zonneboiler en warmtepomp

De Oostendse Haard heeft enkel elektrische boilers of zonneboilers geïnstalleerd in haar woningen. Het onderhoud en de herstellingen aan de boiler van De Oostendse Haard mag je nooit zelf doen. Enkel de gespecialiseerde firma, aangesteld door ons mag aan de boiler werken. Is de boiler defect of moet er een onderhoud gebeuren? Verwittig ons dan onmiddellijk. Wij zullen er voor zorgen dat een gespecialiseerde firma zo snel als mogelijk ter plaatse komt om het nodige te doen. Wie welke kosten draagt, lijsten we hieronder op.

Momenteel beschikt enkel ons woonproject Harlekijn (in opbouw) over warmtepompen. 

 

Onderhoud

Het onderhoud aan de boiler van De Oostendse Haard in jouw woning, wordt door ons geregeld. Voor het onderhoud van de zonneboilers heeft De Oostendse Haard een onderhoudscontract afgesloten met een gespecialiseerde firma. Zij komen om de twee jaar langs om de boiler na te zien en te kuisen. Dit onderhoud gebeurt samen met het onderhoud van het verwarmingssysteem. Hiervoor betaalt u een bijdrage via de huurlasten.

 

Wordt de boiler nog ontkalkt? 

Neen, de huidige boilers die in onze woningen aanwezig zijn worden niet meer ontkalkt. Dit om de levensduur van de boiler te verlengen. Op sommige plaatsen hebben we ook ontkalkers laten installeren. 

 

Nuttige onderhoudstips

 • Maak specifieke onderdelen van de zonneboiler of de warmtepomp regelmatig schoon.
 • Controleer af en toe de druk van de warmtepomp. Zo weet u of de warmtepomp goed functioneert of dat ze misschien defect of lek is. De druk in het bronsysteem moet rond de 2 bar zijn, de druk in de cv-installatie rond de 1,5 bar.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons onmiddellijk als u vermoedt dat er herstellingswerken moeten gebeuren.

 

Herstelling / schade aan de zonneboiler of warmtepomp

Meld het onmiddellijk aan ons als de boiler defect is. Wij zullen een gespecialiseerde firma laten langskomen om de boiler te herstellen. De kosten voor de herstelling kunnen zowel voor jou als voor De Oostendse Haard zijn. We lijsten hieronder op, wie welke herstelling betaalt. Wanneer blijkt dat het defect ontstaan is door nalatigheid van jou als huurder, zullen de kosten voor de herstelling aan jou aangerekend worden. 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de zonneboiler of de warmtepomp beschadigd. De huurder
Er ontbreekt werkingsvloeistof. Vul of vervang werkingsvloeistof als dat nodig is. De huurder
De zonneboiler of de warmtepomp is kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De zonneboiler of de warmtepomp is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Verwarming, warm water en ventilatiesysteem

Alle soorten verwarmingstoestellen van De Oostendse Haard zitten in een planning van onderhoud door een gespecialiseerde firma.

 

Uitzondering: De Oostendse Haard heeft in een heel beperkt aantal woningen (+/- 10) nog gas-, mazout- of kolenkachels. In deze heel uitzonderlijke gevallen moet de huurder zelf het onderhoud laten uitvoeren en het onderhoudsattest voorleggen aan De Oostendse Haard. Herstellingen en onderhoud aan om het even welk verwarmingstoestel moeten altijd door een gespecialiseerde firma gebeuren. 

 

Wat te doen bij gasgeur of gaslek in de woning of in het gebouw? 

 

 1. Bel onmiddellijk naar De Oostendse Haard op het nummer 059 70 29 54 (24/24 en 7/7 bereikbaar)! Wij komen ter plaatse met een gasmeter om de situatie in te schatten en indien nodig Fluvius te contacteren. Blijf buiten op ons wachten. 
 2. Draai in afwachting van onze komst de gasmeterkraan dicht. Blijf rustig, maak geen vuur, steek geen lampen aan, zet geen elektrische apparaten aan of uit en gebruik geen gsm. Verlucht door ramen en deuren te openen. Evacueer eventuele huisgenoten en ga zelf zo snel als mogelijk naar buiten.

 

Merk je in het weekend of na de kantooruren een gasgeur? Of kan je ons om één of andere reden niet bereiken? Bel dan onmiddellijk naar Fluvius op het gratis nummer 0800 65 0 65 (24/24 en 7/7 bereikbaar). Fluvius komt zo snel als mogelijk ter plaatse. Probeer nogmaals De Oostendse Haard te bereiken op het wachtnummer 059 70 29 54.

 

(Centrale) verwarmingsketel en thermostaat

 

De Oostendse Haard heeft een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de ketel van de centrale verwarming. Deze gespecialiseerde onderhoudsfirma staat in voor het tweejaarlijkse onderhoud van de ketels. Hiervoor betaalt u een bijdrage via de huurlasten.

 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor ...
  • ... het op peil houden van de druk: voeg water toe indien nodig en meldt het ons als er drukproblemen ontstaan.
  • ... het regelmatig ontluchten van de radiatoren. Zo bespaar je energie en verwarmt het beter.
  • ... het beschermen van het expansievat en de leidingen tegen vorst.
  • ... het vervangen van de batterij van de thermostaat indien nodig. 
 • Wilt u een radiator verven? Meld dit aan ons. Wij moeten toestemming geven en bepalen mee het geschikte type verf. 
 • Het is verboden ook maar iets te veranderen of toe te voegen aan de technische installatie.
 • Kan je de thermostaat niet afstellen omdat je geen boekje hebt? Neem dan contact met ons op.

 

Onderhoud 

 • Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht (jaarlijks voor centrale verwarming op stookolie en vaste brandstoffen of 2-jaarlijks voor centrale verwarming op gas) en mag enkel gebeuren door een erkende technicus.
 • Controleer regelmatig de waterdruk van uw individuele installatie op de manometer aan de cv-ketel (ideale druk tussen 1,2 en 2 bar). Als de drukmeter minder dan 1 bar aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem worden bijgevuld om storingen te vermijden. Houd in de gaten hoe vaak er een te lage druk optreedt. Mocht dat vaker voorkomen dan kan het duiden op een lek.
 • Houd de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij, plaats voor de brandveiligheid niets in een zone van 60cm rond de cv-ketel.
 • Maak de gasmonden en kranen van het toestel regelmatig schoon.
 • Gebruik enkel de brandstof waarvoor het toestel is gebouwd en afgesteld.
 • Houd het toestel steeds in goede en veilige staat van werking.
 • Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel.
 • Kijk in de gebruikshandleiding hoe u een thermostaat instelt.
 • Laat het gebouw nooit afkoelen tot onder 10 graden. Zet dus ook ‘s nachts de thermostaat nooit onder 10 graden, zo bespaart u heel wat energie.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Laat je woning nooit afkoelen tot onder 10 graden. Zet dus ook 's nachts de thermostaat nooit onder 10 graden. Anders heeft je toestel meer werk om alles terug op te warmen en verbruik je meer energie. Een basistemperatuur 's nachts of als je niet thuis bent van 16°C is prima! 
 • Zet de klokthermostaat in de zomer uit of op een vaste lage stand, rond de 15 graden. Zo gaat de kachel niet aan wanneer het eens een dagje kouder is.

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Voer nooit zelf onderhouds- of herstellingswerken uit aan technische installaties.
 • Probeer een defect aan de cv-ketel niet zelf op te lossen. Verwittig ons.
 • Plak de roosters van het verwarmingssysteem nooit af.
 • Draai onmiddellijk de gaskraan toe als er een gasgeur in het gebouw hangt. Verwittig de verantwoordelijke gas en de netbeheerder. Verlucht het gebouw.
 • Verwittig ons en nadien de verantwoordelijke gas en de netbeheerder als er een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan is. Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht het gebouw.

 

Herstelling / schade of defect aan de CV-ketel en de thermostaat

Werk nooit zelf aan de cv-ketel! Meld elk defect aan de cv-ketel onmiddellijk aan De Oostendse Haard. Wij sturen een gespecialiseerde firma ter plaatse om de cv-ketel te herstellen. De kosten van de herstelling kunnen zowel voor jou als huurder zijn als voor De Oostendse Haard. We lijsten hieronder op wie welke herstelling aan de cv-ketel betaalt. 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De individuele cv-installatie bezit geen ideale druk (tussen 1,5 en 2 bar). De huurder
De budgetmeter is niet opgeladen. De huurder
De huurder heeft de cv-ketel en haar onderdelen beschadigd (bv. door de vorstbeveiliging uit te schakelen). De huurder
Er is schade aan de cv-ketel door het niet-gebruiken van de installatie De huurder
De thermostaat hangt los, is kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
De instellingen van de thermostaat zijn ontregeld. De huurder
De lege batterijen van de thermostaat zijn niet vervangen. De huurder
Er is een waterlek bij de cv-ketel. De Oostendse Haard
De cv-ketel werkt niet. De Oostendse Haard
Het nieuw stooktoestel is niet gekeurd voor het eerste gebruik. De Oostendse Haard
Er werd geen audit uitgevoerd op het stooktoestel. De Oostendse Haard
De thermostaat is kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De thermostaat is versleten. De Oostendse Haard
De cv-ketel moet vervangen worden  De Oostendse Haard
De cv-ketel werkt niet zoals het moet De Oostendse Haard
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller De Oostendse Haard
Er hangt een gasgeur in de woning (Bel Fluvius op het gratis nummer 0800 65 0 65) De Oostendse Haard

 

Waterverwarmer (boiler) en toestel voor warm water

De Oostendse Haard heeft in hoofdzaak elektrische boilers of zonneboilers geïnstalleerd in haar woningen. In sommige woningen in het Westerkwartier werken we nog met gas. Het onderhoud en de herstellingen aan de boiler van De Oostendse Haard mag je nooit zelf doen. Enkel de gespecialiseerde firma, aangesteld door ons mag aan de boiler werken. Is de boiler defect of moet er een onderhoud gebeuren? Verwittig ons dan onmiddellijk. Wij zullen er voor zorgen dat een gespecialiseerde firma zo snel als mogelijk ter plaatse komt om het nodige te doen. Wie welke kosten draagt, lijsten we hieronder op.

 

Onderhoud via De Oostendse Haard 

Het onderhoud aan de boiler van De Oostendse Haard in jouw woning, wordt door ons geregeld. Ook het ontkalken doen wij, indien nodig. We beschrijven hieronder hoe, afhankelijk van het type boiler dat je in de woning hebt. Respecteer ook de fabrieksinstructies van het toestel. 

 

Ik heb een elektrische boiler 

Voor het onderhoud van de elektrische boilers heeft De Oostendse Haard geen onderhoudscontract afgesloten. Moet er een onderhoud gebeuren? Verwittig ons dan. Wij sturen een gespecialiseerde firma ter plaatse. 

 

Ik heb een zonneboiler 

Voor het onderhoud van de zonneboilers heeft De Oostendse Haard een onderhoudscontract afgesloten met een gespecialiseerde firma. Zij komen om de twee jaar langs om de boiler na te zien en te kuisen. Dit onderhoud gebeurt samen met het onderhoud van het verwarmingssysteem. Hiervoor betaal je een bijdrage via de huurlasten.

 

Wordt de boiler nog ontkalkt? 

Neen, de huidige boilers die in onze woningen aanwezig zijn worden niet meer ontkalkt. Dit om de levensduur van de boiler te verlengen. Op sommige plaatsen hebben we ook ontkalkers laten installeren. Ontkalk nooit zelf je boiler. Indien nodig, zorgen wij dat de boiler ontkalkt wordt.

 

Mag ik een kleine, elektrische boiler bijplaatsen onder de gootsteen in de keuken? 

In principe zijn in alle woningen waar het nodig is, extra keukenboilers geplaatst door De Oostendse Haard. Wil je een elektrische boiler bijplaatsen, dan neem je best even contact met ons op. 

 

Onderhoud & Schoonmaak

 • Maak de gasmonden en kranen van het toestel regelmatig schoon.
 • Trek bij een defect aan de keukenboiler onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 • Verlucht de ruimte waar de boiler of de geiser staat en houd de verluchtingsroosters vrij om CO-vergiftiging te voorkomen.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Als de woning een geiser heeft, controleer dan de kleur en de vlam van de geiser. Een gele vlam (in plaats van een blauwe) en een eventuele zwarte plek op het plafond zijn signalen dat onderhoud nodig is. Het is niet verplicht, maar wel aangeraden om een koolmonoxidemelders te plaatsen in de buurt van de geisers. Koolmonoxide is giftig, maar ziet of ruikt u niet.
 • Bescherm je boiler tegen vorst.
 • Stel je boiler nooit in op meer dan 60 graden. Zo voorkom je ook kalkvorming.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.
 • Doe het onderhoud van het warmwatertoestel niet zelf.
 • Draai onmiddellijk de gaskraan toe als er een gasgeur in het gebouw hangt. Zet de ramen open en verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke gas en de netbeheerder.

 

Herstelling / schade of defect aan de boiler

Meld het onmiddellijk aan ons als de boiler defect is. Wij zullen een gespecialiseerde firma laten langskomen om de boiler te herstellen. De kosten voor de herstelling kunnen zowel voor jou als voor De Oostendse Haard zijn. We lijsten hieronder op, wie welke herstelling betaalt. Wanneer blijkt dat het defect ontstaan is door nalatigheid van jou als huurder, zullen de kosten voor de herstelling aan jou aangerekend worden.

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                                                           
De huurder heeft de boiler beschadigd. De huurder
Er is schade aan de boiler door vorst De huurder
Er is kalkaanslag aan de boiler of het doorstroomtoestel. Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg. De huurder
De gasmonden en kranen zijn vuil. De huurder
De boiler lekt. De Oostendse Haard 
De boiler werkt niet zoals het moet. De Oostendse Haard
Het water wordt niet warm. De Oostendse Haard
Er is een lek in een gasleiding, de koppeling of de gaskraan. De Oostendse Haard

 

 

Radiatoren en convectoren

Onderhoud & schoonmaak

 • Draai de kranen van radiatoren met water geregeld open en dicht. Hierdoor vermijdt u dat de kranen vast komen te zitten.
 • Controleer geregeld of de radiatoren ontlucht moeten worden. Ontlucht de radiator zeker als die niet warm wordt of een vreemd (tikkend) geluid maakt. Je doet dit best in het najaar voor het eerste gebruik. Je kan dit doen door ze even open te draaien, het water op te vangen met een doek of bakje en ze dan terug dicht te draaien. Herhaal dit bij elke radiator. Je start best bij de laagst geplaatste radiator en werkt dan zo naar boven toe. Een radiator die jaarlijks ontlucht wordt, bespaart energie en verwarmt beter. Als er lucht in een radiator zit geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd en kost het dus meer energie om de ruimte op te warmen. 
 • Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest, o.a. door ze steeds droog te houden. Hang dus geen natte kleren of handdoeken te drogen op de radiator.
 • Sluit NOOIT een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming aan die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. 
 • TIP: laat de overgordijnen niet over de radiatoren hangen. Zo win je warmte. 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 
 • U mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming aansluiten of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.
 • Schilder nooit de radiator of de convector.

 

Herstelling / schade of defect aan de radiator of convector

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?         
De huurder heeft de radiator, de convector of de radiatorkraan beschadigd. De huurder
De huurder heeft een lek in de radiator, de convector of de radiatorkraan veroorzaakt. De huurder
De radiator of convector komt los van de muur door een fout van de huurder (bv. door er een zwaar voorwerp op zetten). De huurder
De huurder heeft de radiator of de convector losgemaakt. De huurder
De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door een fout of slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De radiator wordt niet warm of blijft warm door slecht onderhoud van de huurder (bv. het niet ontluchten). De huurder
De radiator, de convector of de radiatorkraan is lek of kapot door overmacht. De Oostendse Haard
De radiator of de convector komt los van de muur door overmacht (bv. door een of meer scheuren in de muur). De Oostendse Haard
De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door overmacht. De Oostendse Haard
De radiator wordt niet warm door overmacht (bv. door een lek in het watercircuit). De Oostendse Haard
De elektrische radiator is verbrand door overmacht. De Oostendse Haard
De radiator, de convector of de radiatorkraan is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Elektrische verwarming - accumulatie en vloerverwarming

Onderhoud accumulatie

In sommige van onze woningen is er accumulatie-verwarming. De Oostendse Haard heeft een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van deze accumulatie (= de elektrische verwarming). Een gespecialiseerde onderhoudsfirma staat in voor het jaarlijks onderhoud van de elektrische verwarmingsinstallatie. Hiervoor betaalt u een bijdrage via de huurlasten. 

 • Schilder nooit een element van de elektrische verwarming. 
 • Het is verboden ook maar iets te veranderen of toe te voegen aan de technische installatie.

 

Onderhoud vloerverwarming

Het onderhoud van de vloerverwarming gebeurt via ons, samen met het onderhoud van het ventilatiesysteem.

 

Let op! Je mag het onderhoud of een herstelling van de accumulatie-verwarming of van de vloerverwarming van De Oostendse Haard nooit zelf doen. Verwittig ons als er problemen zijn.

 

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de elektrische verwarmingstoestellen regelmatig schoon met een licht vochtige doek en maak ze stofvrij (zonder ze open te doen).
 • Plaats geen voorwerpen op de radiatoren.
 • Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken moeten gebeuren. 
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Herstelling / schade of defect aan de elektrische verwarming

Werk zelf nooit aan de verwarming! Meld elk defect aan de accumulatie-verwarming of vloerverwarming onmiddellijk aan De Oostendse Haard. Wij sturen een gespecialiseerde firma ter plaatse om deze te herstellen. De kosten van de herstelling kunnen zowel voor u als huurder zijn als voor De Oostendse Haard. We lijsten hieronder op wie welke herstelling aan de elektrische verwarming betaalt. 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?       
De huurder heeft het rooster verloren of beschadigd. De huurder
Er is tijdens de schoonmaakbeurt water in de elektrische verwarming gelopen waardoor er korstsluiting is ontstaan. De huurder
De huurder heeft het omhulsel beschadigd. De huurder
De huurder heeft een defect aan de verwarming veroorzaakt. De huurder
De huurder heeft de bedieningsknoppen afgebroken. De huurder
Het rooster is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
Er is schade aan het omhulsel door overmacht. De Oostendse Haard
Er is een defect aan de verwarming (waar je niet onmiddellijk bij kan) door overmacht. De Oostendse Haard
De elektrische verwarming is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Airco-installatie en ventilatiesysteem

De Oostendse Haard heeft voor het onderhoud van het airco-installatie en ventilatiesysteem in uw woning of gebouw een onderhoudscontract. Deze kost wordt verrekend in je huurlasten.

 

Wij zorgen voor het nodige periodieke (om de een tot drie jaar) onderhoud door een vakman, rekening houdend met het soort ventilatiesysteem (A, B, C of D).

 

Voor de woningen met airco: wij zorgen ook voor het nodige periodieke onderhoud door een erkende koeltechnicus, rekening houdend met het soort airconditioningsysteem. Indien de nominale koelmiddelinhoud tussen 3 en 30 kg bedraagt moet het onderhoud jaarlijks gebeuren. Indien de nominale koelmiddelinhoud tussen 30 en 300 kg bedraagt moet het onderhoud zesmaandelijks gebeuren. Indien de nominale koelmiddelinhoud meer dan 300 kg bedraagt moet het onderhoud driemaandelijks gebeuren. Deze verplichting geldt niet voor hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg ozonlaagafbrekende stoffen bevatten.

 

Onderhoud & schoonmaak 

 • Houd de verluchtingsroosters altijd open. Bedek of plak ze niet dicht.
 • Reinig maandelijks de verluchtingsroosters met een vochtige doek.
 • Stofzuig maandelijks je filter als je woning over een ventilatiesysteem type D beschikt.
 • Het groot onderhoud van de ventilatie-unit (jaarlijks) en het systeem (twee keer per jaar) gebeurt door een gespecialiseerde firma. Deze kost zit in de huurlasten.
 • Maak de filters van mechanische installaties schoon of vervang ze wanneer het systeem een schoonmaakbeurt of vervanging aanbeveelt of volg de voorschriften van de fabrikant. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dat aanbeveelt, zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaciteit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad lawaai maken.
 • Controleer geregeld bij de muren of de ventilatieroosters niet zijn verstopt. Houd ventilatieroosters open en maak ze schoon tijdens het nazicht. Slechte ventilatie kan voor gezondheidsklachten zorgen.
 • Maak de openingen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht (systeem B en C) best om de een tot drie maanden schoon.
 • Maak de doorstroomopeningen zoals roosters in deuren en muren best om de een tot drie maanden schoon
 • Maak de toevoeropeningen (systeem B en D) best elke maand schoon indien mogelijk.
 • Maak de afvoeropeningen (systeem C en D) best om de een tot drie maanden schoon.
 • Laat de ruimtes voor luchtdoorstroom onder de binnendeuren vrij.
 • Is er geen ventilatiesysteem, zorg dan voor een goede verluchting, zeker in keuken en badkamer

 

Nuttige onderhoudstips

 • Als u een warmteterugwinbox (WTW) hebt, dan moeten de WTW-filters worden gecontroleerd en schoongemaakt. Alle lucht die door het gebouw stroomt, loopt immers door die filters heen. Vervuilde lucht is slecht voor de gezondheid.

 

Opgelet!

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Herstelling / schade of defect aan het ventilatiesysteem

Werk zelf nooit aan het ventilatiesysteem! Meld elk defect aan de accumulatie-verwarming of vloerverwarming onmiddellijk aan De Oostendse Haard. Wij sturen een gespecialiseerde firma ter plaatse om deze te herstellen. De kosten van de herstelling kunnen zowel voor u als huurder zijn als voor De Oostendse Haard. We lijsten hieronder op wie welke herstelling aan het ventilatiesysteem betaalt. 

Wat is er aan de hand?   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                            
De huurder heeft de installatie beschadigd (bv. afplakken roosters, ontkoppelen systeem, …). De huurder
Het ventilatietoestel geeft een foutmelding met betrekking tot de filters of de koelvloeistof, omdat de filters vuil of verstopt zijn of de koelvloeistof niet is bijgevuld of vervangen. De huurder
Het toestel functioneert slecht. De Oostendse Haard
Het toestel is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Rookmelders, branddetectiesysteem en beveiligingssysteem

Onderhoud & schoonmaak

 • De Oostendse Haard onderhoudt het branddetectiesysteem en laat de noodzakelijke testen en keuringen uitvoeren.
 • Het onderhoud bestaat uit een nazicht of het alarmsysteem en de installatie ervan nog beantwoordt aan de voorschriften, of het alarmsysteem geen vals alarmsignaal geeft en of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal geeft bij binnendringing.
 • Enkel in de woning moet je als huurder zelf zorgen voor het net houden van de rookmelder. Bijvoorbeeld om de 3 maanden eens de rookmelder proper maken met de stofzuiger. Zo help je valse alarmen te vermijden. 
 • Een brandblusapparaat in gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw moet jaarlijks worden gekeurd. Voor privégebruik geldt die verplichting niet, maar het is wel sterk aangeraden. In sommige woningen zijn er brandblusapparaten van De Oostendse Haard aanwezig. Deze worden ook op regelmatige basis gecontroleerd door een gespecialiseerde firma, door ons aangesteld. 

 

Nuttige onderhoudstips

 • Test de rookmelder geregeld met de daartoe voorziene knop. De meeste rookmelders geven een waarschuwing (piepsignaal) als de batterij leeg begint te raken, maar het is verstandig om dat af en toe te controleren. Bij nieuwe gebouwen zijn de rookmelders vaak gekoppeld. Door de testknop langer in te houden gaan in de meeste systemen alle rookmelders even af. Dan weet u ook dat de koppeling goed werkt.
 • Maak om de 3 maanden eens de rookmelder proper met de stofzuiger. Zo help je valse alarmen te vermijden. 

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Herstelling / schade of defect branddetectie

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De lege batterijen van de rookmelder of het beveiligingssysteem zijn niet vervangen. De huurder
De huurder heeft de rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem beschadigd. De huurder
De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem werkt slecht. De Oostendse Haard
De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem is versleten. De Oostendse Haard

 

 

Deurbel, parlofoon en videofoon

Onderhoud & schoonmaak 

 • Maak de snoeren en de drukknoppen geregeld schoon.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken door ons nodig zijn. 
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Plak de deurbel, de parlofoon of de videofoon af bij het schilderen.

 

Herstelling / schade of defect aan de deurbel, parlofoon of videofoon

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft de deurbel (**), de parlofoon of de videofoon beschadigd / gevandaliseerd De huurder
De batterijen van de deurbel, de parlofoon of de videofoon zijn leeg. De huurder
De huurder wil een bijkomende deurbel plaatsen De huurder
De deurbel, de parlofoon of de videofoon werkt niet door een defect in het toestel of aan een leiding. De Oostendse Haard

** | Probeer bij de vervanging telkens eenzelfde exemplaar te installeren. Twijfel je over welk exemplaar of materiaal je moet gebruiken? Neem dan even contact op met ons. Zo zijn we zeker.

 

Leidingen

Waterleiding en gasleiding

De waterleiding is de toevoer van zuiver water. De riolering is de afvoer van vuil water. 

 

Onderhoud

 • Voorkom dat de waterleiding bevriest, door de waterleiding in de koude ruimtes en bij kans op vorst te isoleren. Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen vorst.
 • Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.
 • Schilder de buizen die bereikbaar zijn, zodat ze niet roesten.
 • Is er een defect aan de hoofdkraan of de waterteller? Verwittig de watermaatschappij Farys en meldt dit ook aan ons.
 • Opgelet! Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen. 

 

Nuttige onderhoudstips

 • Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter geregeld volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen sluitringen van de kranen soepel en vermijdt u waterverlies.
 • Controleer af en toe de meterstanden. Verbruikt u op dat moment geen water en telt de meter toch? Dan is er een lek. Bij een digitale watermeter krijgt u automatisch een melding bij hoog verbruik, omdat het kan wijzen op een lek. Draai bij een lek de hoofdkraan van het water dicht en verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de watermaatschappij.
 • Draai de Shell-kraantjes (= de stopkraantjes op waterleiding) aan de sanitaire toestellen regelmatig open en dicht, zodat ze niet vastroesten of dichtkalken. Zo kunnen ze ook steeds gesloten worden in geval van een lek of een vervanging.
 • Als u een gasmeter in de meterkast hebt, zorg dan dat u de meterkast voldoende ventileert.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn. 
 • Verwittig ons en nadien de netbeheerder als er een lek is in de gasleiding of waterleiding.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand? Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?
De huurder heeft een lek in de waterleiding of de gasleiding veroorzaakt. De huurder
De waterleiding is bevroren (door vriesweer) en de huurder heeft dat niet voorkomen. De huurder
Er is een lek in de waterleiding of de gasleiding door overmacht (bv. een grondverzakking). De Oostendse Haard
De waterleiding of de gasleiding is versleten. De Oostendse Haard

 

Riolering, afvoerbuizen en sifons (waterslot)

De riolering is de afvoer van vuil water. De waterleiding is de aanvoer van zuiver water. 

 

Onderhoud

 • Voorkom verstopping van de riolering, de afvoerbuizen en de sifons.
 • Reinig jaarlijks de putjes. 
 • Hou het rooster vrij. 
 • Gooi geen afvalresten van voeding in de afvoerleidingen. Gooi ook niets in het toilet of de afvoeren dat de leidingen zou kunnen verstoppen.
 • Giet geen oliën, vetten, verfresten of chemische producten in de gootsteen. Dat is schadelijk voor de afvoerbuizen en voor het milieu.
 • Als u merkt dat het water trager wegloopt, maak dan de sifon schoon door kalk, zeepresten, haren, voedselresten, … te verwijderen.

 

Nuttige onderhoudstips

 • Laat af en toe even de warme kraan lopen en laat de wasmachine draaien op 90 graden (zonder was!). Zo komen aangekoekt vuil en zeepresten los en worden ze weggespoeld.
 • Gebruik vloeibare wasproducten.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / schade aan de riolering, afvoerbuis of sifon

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                                       
De huurder heeft het putdeksel verloren, weggegooid of beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping (van de afvoerputjes van terrassen of binnenruimtes) veroorzaakt (bv. door het doorspoelen van voorwerpen, olie, vet, …) De huurder
Er is een lek of geurhinder doordat de huurder een gaatje of barstje in een afvoerbuis heeft veroorzaakt. De huurder
Er is geurhinder doordat de huurder het putdeksel heeft beschadigd. De huurder
Het putdeksel is kapot of weg door overmacht. De Oostendse Haard
Er is een verstopping of andere schade door overmacht (bv. door een breuk van een afvoerbuis onder de grond, door een te smalle buis, door een constructiefout of door slechte kwaliteit van de leidingen). De Oostendse Haard
Er is een lek of geurhinder door een gaatje of barstje in een afvoerbuis door overmacht. De Oostendse Haard
De afvoerbuis is versleten. De Oostendse Haard

 

Tellers & meters

Onderhoud en tips

 • Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst.
 • Ben je voor lange tijd weg? Draai dan de gas- en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit.
 • Verbreek nooit het loodje van de tellers of meters! Je riskeert een boete als je dit wel doet. 
 • Is het loodje voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de nutsmaatschappij. Voor water is dat Farys. Voor gas en elektriciteit is dat Fluvius

 

Herstelling / schade of defect aan de tellers en meters

Wat is er aan de hand? Wie herstelt/ wie is verantwoordelijk?
Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller. De Oostendse Haard
De drukmeter (voorzien na de watermeter) is stuk. Er komt bijna geen water meer uit de kranen. De Oostendse Haard
Er is een lek in de gasleiding voor de teller. Verwittig De Oostendse Haard & Fluvius
Er is een lek in de waterleiding voor de teller. Verwittig De Oostendse Haard & Farys
De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast.  Verwitting De Oostends Haard & Fluvius / Farys

 

 

Elektrische regenwaterpomp

Onderhoud & schoonmaak

 • Maak de buitenkant van de regenwaterpomp regelmatig schoon met een droge doek.

 

Opgelet!

 • Verwittig ons als u vermoedt dat er herstellingswerken nodig zijn.

 

Herstelling / schade of defect aan de elektrische regenwaterpomp

Herstellingen aan de elektrische regenwaterpomp van De Oostendse Haard mag je nooit zelf doen. Enkel de gespecialiseerde firma, aangesteld door ons mag aan de elektrische regenwaterpomp werken. Is de elektrische regenwaterpomp defect? Verwittig ons dan onmiddellijk. Wij zullen er voor zorgen dat een gespecialiseerde firma zo snel als mogelijk ter plaatse komt om het nodige te doen. De kosten voor de herstelling kunnen zowel voor jou als voor De Oostendse Haard zijn. We lijsten hieronder op, wie welke herstelling betaalt. Wanneer blijkt dat het defect ontstaan is door nalatigheid van jou als huurder, kunnen de kosten voor de herstelling teruggevraagd worden. 

Wat is er aan de hand?  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk?                    
Er komt (bijna) geen water uit de pomp, omdat de put leeg is. De huurder
De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet schoongemaakt worden. De huurder
De regenwaterpomp is kapot omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de pomp. De huurder
De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is kapot. Die veiligheid zorgt ervoor dat de pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is. De Oostendse Haard
De ‘terugslagklep’ aan de pomp is kapot. Die klep zorgt ervoor dat het water niet naar de regenwaterput terugloopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt. De Oostendse Haard
De vlotter van de regenwaterput blijft hangen. De Oostendse Haard
De regenwaterpomp is versleten. De Oostendse Haard