Herstellingen

Hebt u een probleem of een defect of een panne in uw woongelegenheid?

Gelieve eerst het zakboekje "ZIEZO !" te raadplegen waarin u kan zien welke herstellingen ten uwen laste zijn en welke door de Oostendse Haard in orde worden gebracht.

Hieronder kan u ook opzoeken wie voor wat verantwoordelijke is.

Wanneer u een defect of een schade aan de woning hebt, kunt u het volgende ondernemen:  

  • Telefonisch contact opnemen met de technische dienst
    • elke werkdag (uitgezonderd donderdag) tussen 08u00 - 09u00
    • donderdag tussen 19u00 - 20u00
  • Via de website
    • het Contactformulier volledig invullen. De technische dienst contacteert u zo snel mogelijk om eventueel een afspraak vast te leggen om ter plaatse te komen.

Uw melding wordt geregistreerd en er wordt indien nodig een werkopdracht opgemaakt.

Volgens de wetgeving zijn een aantal herstellingen altijd ten last van de verhuurder, andere van de huurder. U wordt vooraf ingelicht of de kosten ten uwen laste zullen zijn. Na uitvoering van de herstelling krijgt u eventueel een factuur van de Oostendse Haard.

Opgelet : De Oostendse Haard betaalt nooit facturen voor werken die op vraag van de huurder door externe aannemers of firma's zijn uitgevoerd! Alleen opdrachten waarvoor een bestelbon werd opgemaakt door de Oostendse Haard zelf worden door de Oostendse Haard betaald.