Huurprijs

De huurprijs van uw woning/appartement/studio wordt in de eerste plaats bepaald door de woning zelf.  Grotere,  nieuwere of gerenoveerde woningen zijn duurder dan oudere en kleinere.    De huren worden jaarlijks vanaf 01 januari aangepast:  

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
  3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

 

Hieronder een filmpje waarin de huurprijsberekening wordt uitgelegd:  https://vmsw.us7.list-manage.com/track/click?u=73eae623e34929f7a8e34b1bd&id=0749bcdfd5&e=1d40e049ce 

Het grotendeels van de inkomsten kunnen wij zelf opvragen.  Rond de maand augustus worden de ontbrekende inkomsten opgevraagd.  Indien u de opgevraagde gezins- en inkomensgegevens niet aan ons bezorgt, wordt de hoogst mogelijke huurprijs automatisch aangerekend. 

Bij de aanvang van een nieuw huurcontract of een nieuw jaar ontvangt u een gedetailleerde huurprijsberekening.  Indien u niet opteert voor een doorlopende opdracht ontvangt u ook de nodige overschrijvingsformulieren met vermelding van uw individueel te vermelden OGM-nummer.

De huishuur moet worden betaald vóór de 10de van iedere maand. De betaling gebeurt op bankrekening IBAN BE95 0010 6650 1458 met vermelding van het meegedeelde OGM-nummer.  

Wij raden u aan om uw bank te verwittigen voor een doorlopende opdracht.  Verwittig de bank onmiddellijk wanneer het bedrag van de huur verandert.    Bij niet-betaling ontvangt u een schriftelijke aanmaning tot betaling. Indien u niet reageert op de schriftelijke aanmaning, volgt een oproep tot verzoening bij het vredegerecht. 

Bij niet-verzoening of afwezigheid zal u door onze advocaat worden gedagvaard.  Alle kosten die we hiervoor moeten maken, worden aan u aangerekend.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een huurprijsherziening (daling van inkomsten van 20%, pensionering, vertrek familielid of overlijden) raden wij u aan om contact op te nemen met de Oostendse Haard.

Inkomen lager door coronacrisis?

Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

  • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, jouw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand.

  • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen.

  • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.

  • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.