Huurprijs

De huurprijs van uw woning/appartement/studio wordt in de eerste plaats bepaald door de woning zelf.  Grotere,  nieuwere of gerenoveerde woningen zijn duurder dan oudere en kleinere.    De huren worden jaarlijks vanaf 01 januari aangepast:  

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
  3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

 

Hieronder een filmpje waarin de huurprijsberekening wordt uitgelegd:  https://vmsw.us7.list-manage.com/track/click?u=73eae623e34929f7a8e34b1bd&id=0749bcdfd5&e=1d40e049ce 

Het grotendeels van de inkomsten kunnen wij zelf opvragen.  Rond de maand augustus worden de ontbrekende inkomsten opgevraagd.  Indien u de opgevraagde gezins- en inkomensgegevens niet aan ons bezorgt, wordt de hoogst mogelijke huurprijs automatisch aangerekend. 

Bij de aanvang van een nieuw huurcontract of een nieuw jaar ontvangt u een gedetailleerde huurprijsberekening.  Indien u niet opteert voor een doorlopende opdracht ontvangt u ook de nodige overschrijvingsformulieren met vermelding van uw individueel te vermelden OGM-nummer.

De huishuur moet worden betaald vóór de 10de van iedere maand. De betaling gebeurt op bankrekening IBAN BE95 0010 6650 1458 met vermelding van het meegedeelde OGM-nummer.  

Wij raden u aan om uw bank te verwittigen voor een doorlopende opdracht.  Verwittig de bank onmiddellijk wanneer het bedrag van de huur verandert.    Bij niet-betaling ontvangt u een schriftelijke aanmaning tot betaling. Indien u niet reageert op de schriftelijke aanmaning, volgt een oproep tot verzoening bij het vredegerecht. 

Bij niet-verzoening of afwezigheid zal u door onze advocaat worden gedagvaard.  Alle kosten die we hiervoor moeten maken, worden aan u aangerekend.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een huurprijsherziening (daling van inkomsten van 20%, pensionering, vertrek familielid of overlijden) raden wij u aan om contact op te nemen met de Oostendse Haard.