Wat als mijn inkomen gedaald is? 

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

 

Kom langs op ons onthaal. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde. 

 

artikelafbeelding

Heb je al een aanpassing huurprijs aangevraagd?

Als jouw gezinsinkomen door corona gedurende drie maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen of het huidige inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening, dan kun je een aanpassing vragen van jouw huurprijs.
artikelafbeelding

Blijf niet zitten met financiële coronaproblemen!

De stad Oostende wil haar inwoners ondersteunen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven voor medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis. Vraag coronasteun!