Wat als mijn inkomen gedaald is? 

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

 

Kom langs op ons onthaal. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde. 

 

artikelafbeelding

Moeilijk op het einde van de maand?

Zij zoeken samen met jou een uitweg zodat er opnieuw budget over kan zijn op het einde van de maand.
artikelafbeelding

Krijg je de eindjes niet aan elkaar?

Een maatschappelijk werker van Bredene luistert naar jouw problemen en helpt je verder op weg.