Wat als mijn inkomen veranderd is door corona? 

Heb je het door de coronacrisis financieel moeilijk? Dan kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Als jouw gezinsinkomen gedurende drie maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen of het huidige inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening, dan herbereken wij jouw huurprijs. 

 

Hoe vraag je de huurprijsvermindering aan? 

Bezorg ons volgende documenten: 

 

  • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, jouw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand. 
  • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen. 
  • Heb je nog een paar dagen gewerkt? Dan moet je ook jouw loonfiches van die periodes bezorgen. 
  • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…). 

 

Stuur ons alle documenten via de post of via info@oostendsehaard.be

 

Wat doen wij? 

Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of per mail.

 

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur? 

Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.