Hoe verloopt een herstelling in deze coronatijden?

Noodzakelijke werken, onderhouden en herstellingen worden langzaamaan ook in bewoonde woningen weer aangevat. Natuurlijk worden hierbij alle opgelegde voorzorgsmaatregelen van de overheid (FOD Volksgezondheid) strikt gevolgd. 

 

We maken een afspraak met de aannemer

De aannemer zal ten laatste 1 dag voor de uitvoering van de werken een afspraak maken om langs te komen. De afspraak of herstelling kan enkel uitgevoerd worden als de veiligheidsvoorschriften en coronarichtlijnen nagevolgd worden. 

 

Volg tijdens de herstelling steeds onderstaande voorzorgsmaatregelen

 • Bij ziekteverschijnselen (bv. Koorts, hoesten, geur- en smaakverlies, …) van aannemer of huurder moet de afspraak geannuleerd worden. 
 • Zet de ramen in de ruimte waar de herstelling zal gebeuren een kwartier voor de afspraak al open. Zo kan de ruimte alvast verluchten. Laat de ramen open tijdens de herstelling! 
 • Zet alle binnendeuren open, zodat de aannemer geen klinken moet aanraken.
 • Draag een mondmasker tijdens het bezoek van de aannemer. Ook de aannemer zal een mondmasker dragen. 
 • Blijf fysiek op afstand, minimum 1,5 meter. Ga tijdens de herstelling naar een andere ruimte.
 • Handen worden ontsmet voor en na het betreden van de woning. De aannemer draagt wegwerphandschoenen bij het aanraken van mogelijks besmette voorwerpen. 
 • Werken mogen afgetekend worden door de aannemer zelf. 
 • Geef geen hand. Een dankjewel mag uiteraard wel ;-)

 

Indien deze regels niet worden nageleefd mag de aannemer de interventie onderbreken om zichzelf te beschermen.

 

Mag ik omwille van corona vragen om de werken nog even uit te stellen?

Uiteraard! Als huurder mag je ook vragen om de werken nog wat uit te stellen tot de cijfers gunstiger zijn en de maatregelen nog verder versoepeld worden. Laat dit wel onmiddellijk aan ons weten, zodat we de aannemer tijdig kunnen verwittigen. 

 

Kan een afspraak geannuleerd worden? 

 • De afspraak kan tot ten laatste een dag op voorhand geannuleerd worden.
 • Als je wil annuleren, laat dit zo snel als mogelijk aan ons weten zodat de aannemer zijn planning hierop kan afstemmen.
 • Op de dag van de afspraak kan er enkel geannuleerd worden in geval van ziekteverschijnselen.
 • Bij ziekteverschijnselen bij de aannemer of huurder MOET de afspraak geannuleerd worden.