Wat is een actualisatie? 

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021,2023, 2025, … ). Dit doen we om zoveel mogelijk kandidaat-huurders aan boord te houden. Concreet betekent dit dat we de wachtlijst een update geven, bekijken of alle kandidaat-huurders nog kandidaat zijn. Alle kandidaat-huurders die tot en met het vorige werkjaar werden ingeschreven, krijgen van ons een brief met actualisatiedocument.

 

Jouw plaats op de wachtlijst kun je ook online raadplegen.

 

CORONA-UPDATE: Het updaten van de wachtlijst voor onze kandidaat-huurders werd door de Vlaamse Regering uitgesteld tot in 2022. Uiterlijk tegen 01 juni 2022 moeten kandidaat-huurders van ons een actualisatiedocument krijgen. Het inschrijvingsregister moet dan uiterlijk op 30 september 2022 aangepast worden, met de ontvangen wijzigingen. Vanaf 01 oktober 2022 is de geactualiseerde wachtlijst beschikbaar.