GEBIEDSANALYSE WIJKEN SAMEN MET SAMENLEVINGSOPBOUW 

Onze huurders kunnen een enquête invullen over hun wijk: in september en oktober is het de beurt aan een groep bewoners uit de Vogelwijk en Sint-Jan om hun mening te geven.  

Oostende, vrijdag 22 oktober 2021 

 

De Oostendse Haard wil haar buurten en wijken beter leren kennen en nog beter begrijpen. Daarom trekken wij met Samenlevingsopbouw onze wijken in, voor een zogenaamde gebiedsanalyse. Voor elke wijk wordt via een steekproef een groep van huurders samengesteld om hun mening te geven over de buurt. Opbouwwerker Samir van Samenlevingsopbouw gaat de vragenlijst persoonlijk overhandigen aan deze huurders. De Vogelwijk was in september aan de beurt. Op woensdag 27 oktober 2021 gaat hij richting de omgeving Sint-Jan. Eventuele bijkomende data worden nog meegedeeld. 

 

​De vragenlijst bevat vragen over de woning en de wijk, over de organisaties en diensten in de wijk, over onderwijs, vrije tijd en mobiliteit. Alle gegevens worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Het is de bedoeling dat we door de antwoorden de wijk beter leren kennen en nog beter begrijpen. Op die manier kunnen we als Oostendse Haard onze werking daarop indien nodig nog beter op afstemmen en bijsturen waar nodig.

 

Hoe gaat Samir te werk?

Uit alle onze huurders op de wijk wordt via een steekproef een groep samengesteld die de vragenlijst krijgen. Samir belt aan en geeft een woordje uitleg bij de vragenlijst. Alles gebeurt coronaproof. Hij maakt ook even tijd voor een babbeltje of stoepgesprek. Hij laat de vragenlijst bij de huurder achter, zodat deze de vragen rustig kan beantwoorden. Deelnemers kunnen de ingevulde vragenlijst op een afgesproken plaats terugbrengen. De resultaten maken we bekend zodra de gebiedsanalyse van alle wijken volledig afgerond is. 

 

Wanneer en waar komt Samir langs?

Huurders in het Centrum, op het Hazegras, op de Vuurtorenwijk, in het Westerkwartier, in Bredene, in de Vogelwijk hebben de vragenlijst over hun wijk al kunnen invullen. In oktober 2021 is de omgeving Sint-Jan aan de beurt. Later volgt nog de Nieuwe Stad. 

 

Woensdag 27 oktober 2021 staat alvast met stip in de agenda van Samir van Samenlevingsopbouw. Eventueel bijkomende data worden later nog meegedeeld. 

 

We proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de wijk. Dit kan alleen met jullie medewerking! Alle gegevens en de resultaten worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Super bedankt alvast!

Mocht Samir bij jou aankloppen, dan zou het alvast heel fijn zijn dat je de vragenlijst invult. Bedankt! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GEBIEDSANALYSE WIJKEN SAMEN MET SAMENLEVINGSOPBOUW 

Onze huurders kunnen een enquête invullen over hun wijk: in juni is het de beurt aan een groep bewoners uit de Nukkerwijk in Bredene om hun mening geven.  

Oostende, donderdag 27 mei 2021 

 

De Oostendse Haard wil haar buurten en wijken beter leren kennen en nog beter begrijpen. Daarom trekken wij met Samenlevingsopbouw onze wijken in, voor een zogenaamde gebiedsanalyse. Voor elke wijk wordt via een steekproef een groep van huurders samengesteld om hun mening te geven over de buurt. De opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw gaan de vragenlijst persoonlijk overhandigen aan deze huurders. Op donderdag 03 juni 2021 en woensdag 09 juni 2021 gaan zij richting de Nukkerwijk in Bredene. Eventuele bijkomende data worden nog meegedeeld. 

 

​De vragenlijst bevat vragen over de woning en de wijk, over de organisaties en diensten in de wijk, over onderwijs, vrije tijd en mobiliteit. Alle gegevens worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Het is de bedoeling dat we door de antwoorden de wijk beter leren kennen en nog beter begrijpen. Op die manier kunnen we als Oostendse Haard onze werking daarop indien nodig nog beter op afstemmen en bijsturen waar nodig.

 

Hoe gaan Sarah en Samir te werk in Bredene?

Uit alle onze huurders op de wijk wordt via een steekproef een groep van +70 personen samengesteld die de vragenlijst krijgen. Sarah of Samir bellen aan en geven een woordje uitleg bij de vragenlijst. Alles gebeurt coronaproof. Ze maken ook even tijd voor een babbeltje of stoepgesprek. Ze laten de vragenlijst bij de huurder achter, zodat deze de vragen rustig kan beantwoorden. Deelnemers kunnen de ingevulde vragenlijst in de brievenbus van ‘de Caproen’, Breendonklaan 2A bussen. De resultaten maken we bekend zodra de gebiedsanalyse van alle wijken volledig afgerond is. 

 

Wanneer en waar komen Sarah en Samir langs?

Huurders in het Centrum, op het Hazegras, op de Vuurtorenwijk en in het Westerkwartier hebben de vragenlijst over hun wijk al kunnen invullen. In juni 2021 is Bredene aan de beurt. Dan volgen nog de Vogelwijk en de Nieuwe Stad. 

 

Het bezorgen van deze vragenlijsten zal meerdere dagen in beslag nemen. Donderdag 3 juni 2021 en woensdag 9 juni 2021 staan alvast met stip in de agenda van Sarah en Samir van Samenlevingsopbouw. Eventueel bijkomende data worden later nog meegedeeld. 

 

We proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de wijk. Dit kan alleen met jullie medewerking! Alle gegevens en de resultaten worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Super bedankt alvast!

 

Mochten Sarah of Samir bij jou aankloppen, dan zou het alvast heel fijn zijn dat je de vragenlijst invult. Bedankt! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEBIEDSANALYSE WIJKEN SAMEN MET SAMENLEVINGSOPBOUW 

Huurders kunnen een enquête invullen over hun wijk: in februari en maart is het de beurt aan een groep bewoners uit het Westerkwartier om hun mening geven.  

Oostende, maandag 15 februari 2021 

 

De Oostendse Haard wil haar buurten en wijken beter leren kennen en nog beter begrijpen. Daarom trekken wij met Samenlevingsopbouw onze wijken in, voor een zogenaamde gebiedsanalyse. Voor elke wijk wordt via een steekproef een groep van huurders samengesteld om hun mening te geven over de buurt. De opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw gaan de vragenlijst persoonlijk overhandigen aan deze huurders. Op dinsdag 16 februari 2021 trokken Sarah en Samir hiervoor voor het eerst op pad in het Westerkwartier. Ze zetten hun ronde verder op dinsdag 02 maart 2021. Eventuele bijkomende data worden nog meegedeeld. 

 

​De vragenlijst bevat vragen over de woning en de wijk, over de organisaties en diensten in de wijk, over onderwijs, vrije tijd en mobiliteit. Alle gegevens worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Het is de bedoeling dat we door de antwoorden de wijk beter leren kennen en nog beter begrijpen. Op die manier kunnen we als Oostendse Haard onze werking daarop indien nodig nog beter op afstemmen en bijsturen waar nodig.

 

Hoe gaan Sarah en Samir te werk?

Uit alle onze huurders op de wijk wordt via een steekproef een groep samengesteld die de vragenlijst krijgen. Sarah of Samir bellen aan en geven een woordje uitleg bij de vragenlijst. Alles gebeurt coronaproof. Ze maken ook even tijd voor een babbeltje of stoepgesprek. Ze laten de vragenlijst bij de huurder achter, zodat deze de vragen rustig kan beantwoorden. Enkele dagen later, op een afgesproken tijdstip, komen Sarah of Samir de vragenlijst terug ophalen. Ben je niet thuis? Dan komen ze later nog eens terug. Als dank voor de medewerking krijgt de huurder een flesje ontsmettende handgel. De resultaten maken we bekend zodra de gebiedsanalyse volledig afgerond is. 

 

Wanneer en waar komen Sarah en Samir langs?

Huurders in het Centrum en op de Vuurtorenwijk hebben de vragenlijst over hun wijk al kunnen invullen. In februari en maart 2021 is het Westerkwartier aan de beurt. Dan volgen nog Stene, de Nieuwe Stad, de Vogelwijk en Bredene.

 

Het bezorgen van vragenlijsten op het Westerkwartier zal meerdere dagen in beslag nemen. Dinsdag 16 februari 2021 staat alvast met stip in de agenda van Sarah en Samir van Samenlevingsopbouw. Op dinsdag 02 maart 2021 zetten ze hun ronde verder. Bijkomende data worden later nog meegedeeld. 

 

We proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de wijk. Dit kan alleen met jullie medewerking! Alle gegevens en de resultaten worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. Super bedankt alvast!

 

Mochten Sarah of Samir bij jou aankloppen, dan zou het alvast heel fijn zijn dat je de vragenlijst invult. Bedankt!