Directeur Vanessa Vens en voorzitter Quinten Goekint verrassen vrijwilliger André met een chocolade sneeuwman.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2021 

De Oostendse Haard verrast vrijwilligers van hun Sneeuwteam met een chocolade sneeuwman  

Persbericht, donderdag 4 maart 2021 

 

De Oostendse Haard organiseert al enkele jaren een extra dienstverlening voor haar huurders in de wintermaanden: het sneeuwruimen. Hiervoor kan de sociale huisvestingsmaatschappij rekenen op het Sneeuwteam. Dit zijn 43 vrijwillige sneeuwruimers in de verschillende wijken van Oostende en Bredene. In deze Week van de Vrijwilliger worden ze door De Oostendse Haard verrast met een chocolade sneeuwman, als dank voor hun engagement en hulp voor de buurt.   

 

Ook tijdens een felle winterprik moeten inwoners zelf de voetpaden in Oostende en Bredene sneeuw- en ijsvrij houden. ‘Logisch, maar niet iedereen van onze huurders kan die verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn we destijds gestart met het sneeuwruimen, als extra dienstverlening. We werken in hoofdzaak met vrijwilligers, dit zijn huurders die het voetpad in hun straat of voor hun appartementsgebouw sneeuw- en ijsvrij houden. Wij stellen het strooizout ter beschikking en zij helpen de buurt. We zijn enorm blij over deze samenwerking met onze bewoners.’, vertelt directeur Vanessa Vens.  

 

Sneeuwteam bedanken 

Het Sneeuwteam van De Oostendse Haard telt ondertussen 43 vrijwilligers. In het Westerkwartier helpen 14 huurders, in de Vogelwijk (Konterdam/Stene) hebben we 3 vrijwilligers die ruimen, in de Nieuwe Stad zijn er 4 mensen actief, op de Vuurtorenwijk kunnen we rekenen op 12 huurders, op het Hazegras houdt 1 iemand het voetpad sneeuw- en ijsvrij en in Bredene zijn er 9 vrijwillige sneeuwruimers. Sommigen organiseren een beurtrol voor hetzelfde appartementsgebouw of -blok. 

 

‘Wij zijn blij dat deze bewoners in ons Sneeuwteam zitten. Zo helpen ze om glijpartijen op het voetpad te voorkomen. Een hele hulp voor de buurt, de buren en de toevallige passanten. Ik ben trots dat we zo samen mee voor veilige voetpaden zorgen in Oostende en Bredene. Het is deze week, Week van de Vrijwilliger en deze kans grijpen we om onze vrijwillige sneeuwruimers te bedanken voor hun inzet.’, aldus voorzitter Quinten Goekint.  

 

Een medewerker van De Oostendse Haard zal bij alle vrijwilligers van het Sneeuwteam coronaproof langsgaan om hen een sneeuwman in chocolade te overhandigen. De voorzitter en directeur van De Oostendse Haard verrasten donderdag al enkele vrijwilligers in de Golvenstraat in Oostende met deze attentie. Wie niet thuis is, zal een kaartje in de bus vinden om een afspraak te maken. Zo komt het geschenkje zeker terecht.  

 

Oproep vrijwilligers  

 ‘Nu proberen we ons sneeuwteam verder uit te breiden, om zoveel mogelijk de voetpaden voor onze woningen veilig te kunnen houden in de winter. Na de zomermaanden zullen we nog enkele acties opzetten om onze bewoners daarvoor warm te maken.’, besluiten directeur Vanessa Vens en voorzitter Quinten Goekint. 

 

Wil je als huurder van De Oostendse Haard in de wintermaanden ook paraat staan om sneeuw en ijs te ruimen in jouw buurt? Heel graag, aanmelden kan nu alvast via ons inschrijvingsformulier op de website. Later dit jaar volgt nog een oproepingsbrief naar alle huurders. 

 

Voor de volledigheid: de voetpaden voor leegstaande woningen en werven van De Oostendse Haard worden door ons zelf sneeuw- en ijsvrij gehouden. 

---------------