Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien zij een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden wil Arktos hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunt Arktos ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten ze zich kritisch optimistisch horen waar nodig of gewenst. Want het kan wél. 

 

Maak verder kennis met Arktos op hun website.

 

Vrije Tijd Oostende

Arktos organiseert in de wijken Nieuwe Stad, Konterdam (incl. Vogelwijk) en Vuurtorenwijk-Opex een wijkgericht vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Ze geven kinderen en jongeren op een verbindende en participatieve manier impulsen rond sport en spel, cultuur en creativiteit, ontmoeting, sociale inclusie en identiteitsontwikkeling. Ze nemen in iedere wijk een vormende, ondersteunende en signalerende functie op.

 

Ontdek alles over de werking van Arktos rond Vrije Tijd in Oostende op hun website. Je vindt er ook de contactpersonen terug. 

 

Om alle jongeren maximaal kansen te bieden, werken ze vanuit volgende invalshoeken:  

  • In elke wijk heeft Arktos een vormingshuis, dat als een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetings- en vormingsplek voor kinderen en jongeren dient. Aan de hand van ontmoeting, groepsvorming en individuele aandacht bevordert Arktos de zelfontplooiing en de zoektocht naar een zelfgekozen plaats in de samenleving. 
  • Via de methodiek van het vindplaatsgericht werken probeert Arktos de kinderen en jongeren, voor wie de drempels van het vormingshuis te hoog zijn, te bereiken. Zo zoeken de vormingswerkers de plaatsen waar de jongeren hun vrije tijd doorbrengen en bevinden we ons in de leefwereld van de doelgroep.
  • Om de inspraak van kinderen en jongeren te vergroten, vergaderen de vormingswerkers en doelgroep maandelijks. De kalenders, die een overzicht geven van de activiteiten, krijgen zo vorm. Samen met de kinderen en jongeren plannen we onze ateliers en vormingsmomenten in, hierbij spelen we maximaal in op de interesses, maatschappelijke tendensen en actuele thema’s.