Woonprojecten 'Windkracht' & 'De Getijden' op het Westerkwartier in Oostende

De Oostendse Haard is samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de stad Oostende in volle voorbereiding om nog twee van haar woonzones in het Westerkwartier volledig te vernieuwen. De sociale huisvestingsmaatschappij werkt aan duurzame huisvesting in levende buurten. En dat willen we ook in deze buurt verder uitbouwen. 

 

De plannen zitten in een ontwerpfase / fase van vergunningsaanvraag. De concrete start van de werken is momenteel dus nog niet gekend. We weten wel dat, eens gestart, deze werken enige tijd in beslag zullen nemen. We zijn er ons erg van bewust dat dit ook een impact zal hebben op de buurt. Daarom, zullen wij jou zo goed mogelijk proberen te informeren over de verdere timing van deze werkzaamheden. Een bewonersvergadering behoort tot de opties, op voorwaarde dat het kan en mag in deze coronatijden.

Woonproject 'Windkracht'

Het woonproject Windkracht wordt omringd door de Gelijkheidstraat, de Spaarzaamheidstraat, de Golvenstraat en de Verenigingstraat. In een samenwerking tussen de VMSW, Stad Oostende en De Oostendse Haard zal dit woonproject met groenzones gerealiseerd worden.

 

Groenzones als open ruimte voor iedereen

In het woonproject Windkracht zullen de (leegstaande) woningen in de Gelijkheidstraat, de Spaarzaamheidstraat en de Golvenstraat afgebroken worden. Deze maken plaats voor nieuwe (meer)gezinswoningen en extra groenzones. De woningen van De Oostendse Haard in de Verenigingstraat worden omwille van hun erfgoedwaarde gerenoveerd.

 

Centraal in dit woonproject komt een grote groene zone, met bosheuvels, bomen en een waterpartij. Deze groenzone is toegankelijk vanuit alle omliggende straten, via verschillende doorsteken en uitnodigende paden.

 

Woonproject 'De Getijden' - nu gekend als 'De Bunkertjes'

Het woonproject De Getijden wordt omringd door de Gelijkheidstraat, de Werkzaamheidstraat, de Schelpenstraat en de Overvloedstraat. In een samenwerking tussen de VMSW, Stad Oostende en De Oostendse Haard zal dit woonproject met groenzones gerealiseerd worden.

 

Groenzones als open ruimte voor iedereen

Het woonproject De Getijden wordt een mix van renovatie en vervangingsbouw. Deze zone is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en door de stad Oostende erkend met een hoge locus waarde. Omwille van deze hoge erfgoedwaarde wordt gekozen om zo maximaal mogelijk de woningen te behouden en totaal te renoveren. Waar dit behoud niet kan en om het projectfinancieel in evenwicht te houden, wordt gekozen voor vervanging van de woningen. In het huidige binnengebied willen we meer leven brengen. De inrichting wordt dus belangrijk, net als de uitnodigende paden die vanop de omliggende straten toegang geven tot deze groene oase.