De Oostendse Haard start in september 2021 met tevredenheidsmetingen

"Hoe tevreden ben je over De Oostendse Haard?" is een vraag met vele invalshoeken. En binnenkort gaan wij aan de slag met 'tevredenheidsmetingen' om het antwoord te kennen op die vraag. Aan de hand van een vragenlijst peilen wij bij jullie, onze kandidaat-huurders en huurders, hoe tevreden jullie zijn over onze dienstverlening. We streven ernaar om deze gestandardiseerde bevragingen anoniem te laten verlopen.

 

We bevragen huurders bij wie in 2021 een herstelling / onderhoud plaatsvond, huurders die in 2021 bij De Oostendse Haard kwamen wonen, huurders die in 2021 verhuisden naar een andere woning van De Oostendse Haard en kandidaat-huurders van 2021.  

Waarom wil De Oostendse Haard weten hoe tevreden jij bent? 

De anonieme antwoorden op deze vragenlijsten, daar gaan wij mee aan de slag. Deze antwoorden geven ons inzicht in onze werking. We gaan vooral op zoek naar onze verbeterpunten. Hoe kunnen we onze dienstverlening nog aanpassen en verbeteren om onze kandidaat-huurders en huurders nog beter van dienst te zijn. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

Het Steunpunt Wonen ontwikkelde samen met het agentschap Wonen-Vlaanderen een tool om de tevredenheid bij kandidaat-huurders en huurders te meten. Zij stellen gestandaardiseerde vragenlijsten ter beschikking, waarmee wij aan de slag gaan. Deze vragenlijsten laten ons toe om over de verschillende jaren, binnen de diverse doelgroepen (bij ons: huurders bij wie een herstelling / onderhoud plaatsvond, nieuwe huurders, verhuisde huurders binnen de SHM en kandidaat-huurders) en onder de sociale huisvestingsmaatschappijen de mate van tevredenheid te gaan vergelijken. Op die manier sporen we eventuele verbeterpunten op waarmee we aan de slag kunnen gaan. Het is daarbij van groot belang dat de vragenlijsten anoniem worden afgenomen én regelmatig herhaald worden bij de gekozen doelgroep. 

 

Wanneer start De Oostendse Haard met deze tevredenheidsmetingen? 

We starten de tevredenheidsmetingen op in september 2021. Het is onmogelijk voor De Oostendse Haard om elke doelgroep (kandidaat-huurder, nieuwe huurders, huurder, verhuizende huurder, vertrekkende huurder, huurder bij wie een herstelling plaatsvond, ....) op eenzelfde moment te bevragen. Uiteraard is voor elke doelgroep een aparte vragenlijst opgesteld. Wij zullen doelgroep per doelgroep bevragen en dit ruim spreiden in de tijd. Zodra we onze tevredenheidsmetingen opstarten, zullen we daarover communiceren op onze website en sociale media-kanalen.

 

Ontvang je van ons een vragenlijst rond tevredenheid?

Mogen wij je dan vriendelijk vragen om deze voor ons in te vullen. Dit bij voorkeur ONLINE. Bedankt!

 

  • via E-MAIL: als je tot de doelgroep van onze bevraging behoort én jouw e-mailadres is bij ons gekend, dan ontvang je de vragenlijst in jouw mailbox. Volg de instructies in de mail om de vragenlijst af te werken. We sturen tot maximaal twee herinneringen via mail. 

 

  • op PAPIER: als je tot de doelgroep behoort, maar jouw e-mailadres is bij ons niet gekend, dan ontvangt je de vragenlijst éénmalig op papier. We vragen ook dan de vragenlijst ONLINE in te vullen. Heb je geen toegang tot het internet? Werk dan de vragenlijst af op papier en steek deze bij ons in de brievenbus, Nieuwpoortsesteenweg 205 in Oostende. Wij sturen geen terugstuur-enveloppe mee. We sturen geen papieren herinneringen uit. 

 

Alle antwoorden worden anoniem en met de grootste zorg verwerkt. De resultaten van elke bevraging en de verbeteracties die we daaraan koppelen zullen we uiteraard ook communiceren. 

 

Wat als je geen vragenlijst van ons ontvangt? 

We werken voor onze tevredenheidsmeting met steekproeven onder onze huurders en kandidaat-huurders, bovendien bevragen we per doelgroep. In deze eerste reeks bevragingen (2021: in september/oktober bevragen we de periode januari tot en met juli 2021 - in januari/februari 2022 bevragen we de periode augustus - december 2021) sturen we enkel uit naar de huurders bij wie een herstelling / onderhoud plaatsvond in 2021, nieuwe huurders sinds 2021, huurders die verhuisden binnen De Oostendse Haard in 2021 en kandidaat-huurders van 2021. Het is dus best mogelijk dat je geen vragenlijst in je mailbox of brievenbus vindt. Surf naar de tevredenheidspagina op onze website om toch jouw mening te delen.  

 

Wij meten om te weten.

Wij meten jouw tevredenheid om onze werking te verbeteren. 

Wij verbeteren onze werking voor jou.