PRIVACYVERKLARING DE OOSTENDSE HAARD ten aanzien van bezoekers van onze website - versie 22 september 2021 / aangevuld DC april 2022

 

Wie zijn wij?

De Oostendse Haard is een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk. De Oostendse Haard is als sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de VMSW onder het nummer 3320. Het ondernemingsnummer van De Oostendse Haard is NN 0405.277.282 RPR Brugge Afd. Oostende nr. 3 en heeft haar maatschappelijke zetel in Nieuwpoortsesteenweg 205 in 8400 Oostende.

 

De Oostendse Haard is in die hoedanigheid de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

 

De Oostendse Haard heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO), Cranium, die De Oostendse Haard adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van De Oostendse Haard contacteren via:

 

Wij moeten onmiddellijk op de hoogte zijn van elke vraag of opmerking die u hebt rond onze privacyverklaring en onze werking. Dit omdat we zo snel als mogelijk op gepaste wijze zouden kunnen reageren. Als er ons een privacygerelateerde vraag bereikt, dan geven wij deze steeds zo snel als mogelijk door aan de DPO voor verdere opvolging. 

 

 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

 

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over uzelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over u gaan, ofwel naar u te herleiden zijn. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.

 

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website www.oostendsehaard.be, www.deoostendsehaard.be en www.socialehuisvestingoostende.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door De Oostendse Haard en ondersteund door VMSW. De Oostendse Haard is eigenaar en beheerder van de website.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via onze website.

 

Wij beschikken ook over een externe privacyverklaring die van toepassing is op iedere kandidaat-huurder of huurder van De Oostendse Haard (pdf - 7,20 MB). Die privacyverklaring maakt integraal deel uit van het intern huurreglement voor kandidaat-huurders (deel 1) en huurders (deel 2), dat elke kandidaat-huurder en huurder ontvangt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

We verzamelen via de website:

 

 • identificatiegegevens (naam en voornaam, inschrijvingsnummer... )
 • adres- en contactgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, e-mail, telefoon/gsmnummer)
 • meer informatie over de soort melding of klacht die je hebt aan de hand van een keuzemenu en aan de hand van een vraag naar ruimere beschrijving van de melding of klacht (bij formulier 'Ik heb een klacht')
 • meer informatie over de precieze categorie van een probleem of defect in de woning aan de hand van een keuzemenu en aan de hand van een vraag naar ruimere beschrijving van het probleem of defect (bij formulier 'Ik wil een defect in mijn woning melden')
 • meer informatie over de voetpaden die je wil sneeuw- en ijsvrij houden als vrijwilliger. Bijkomend vragen we ook hoe we u mogen contacteren met praktische informatie rond het Sneeuwteam en een winterprik in Oostende: per e-mail en / of per sms (bij formulier 'Ik wil mij aanmelden voor het Sneeuwteam van De Oostendse Haard)
 • meer gegevens (deelnemende categorie, foto en eventueel woordje uitleg bij de deelname) voor uw deelname aan onze wedstrijd (editie 2021 lopende van 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021 om 16.00 uur en alle volgende edities) "Toon ons jouw groene vingers", via een formulier. 
 • gegevens voor het versturen van een nieuwsbrief omtrent woningen die Te Koop staan bij De Oostendse Haard (bij formulier 'Aanmelden Nieuwsbrief TE KOOP bij De Oostendse Haard). 
 • bij elk van onze formulieren staat ook een recaptcha, waarbij we vragen om het hokje aan te vinken als u geen robot bent (in functie van spam)
 • gegevens over uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid

 

Via welke bronnen verzamelen we uw persoonsgegevens?

Via onze website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website, via de volgende formulieren:

 

 • formulier 'Ik heb een klacht', waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook via een keuzemenu de soort melding of klacht moet aanduiden en ook een beschrijving moet meegeven 
 • formulier 'Ik wil een defect in mijn woning melden', waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook via een keuzemenu de precieze categorie van een probleem of defect in de woning moet aanduiden en ook een beschrijving moet geven van het probleem of defect in de woning moet meegeven.
 • formulier 'Ik wil mij aanmelden voor het Sneeuwteam van De Oostendse Haard, waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook moet duiden welke voetpaden je wil sneeuw- en ijsvrij houden als vrijwilliger. Bijkomend vragen we ook hoe we jou mogen contacteren met praktische informatie rond het Sneeuwteam en een winterprik in Oostende: per e-mail en / of per sms.
 • formulier / webpagina voor het opvragen van jouw rangschikking op de wachtlijst, waarbij u aan de hand van uw inschrijvingsnummer en rijksregisternummer uw rangschikking zelf online kan opvolgen. 
 • formulier "Ik neem deel aan de wedstrijd "Toon ons jouw groene vingers" (editie 2021 van 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021, 16.00 uur en alle volgende edities), waarbij u naast het invullen van de identificatie-, adres- en contactgegevens ook een categorie moet kiezen waarin u deelneemt, een foto moet uploaden (max 2 MB) en nog een woordje uitleg kunt geven waarom je deelneemt. 
 • formulier 'Aanmelden Nieuwsbrief TE KOOP bij De Oostendse Haard, waarbij u aan de hand van uw voornaam, achternaam en e-mailadres u aanmeldt om de nieuwsbrief 'TE KOOP bij De Oostendse Haard' te ontvangen.
 • formulier ‘Deelnemen aan een activiteit van De Oostendse Haard’, waarbij u aan de hand van uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en o.a. keuze tijdstip u registreert voor een deelname aan een activiteit van De Oostendse Haard (bijvoorbeeld: Dag van de Architectuur)

 

De formulieren zijn zo ingesteld dat sommige velden verplicht moeten ingevuld worden. Op deze manier zijn we zeker dat we uw melding zo volledig mogelijk ontvangen en dat wij u op de meest vlotte en meest correcte manier kunnen bereiken.

 

Op sommige plaatsen op de website staat een link naar ons e-mailadres. Als u hierop klikt, wordt u doorverwezen naar uw e-mailprogramma waarmee u dan onmiddellijk een e-mail aan ons kunt richten. Op onze webpagina omtrent inschrijvingen verwijzen we ook een paar keer door naar ons e-mailadres. Hiervoor hebben we de e-mail die u op die manier kan versturen reeds opgemaakt. Dit om u te helpen bij het opstarten van het inschrijvingsproces bij De Oostendse Haard of om het inschrijvingsformulier per post te kunnen opsturen. Op die manier kunnen we samen efficiënt werken. In die vooropgestelde mails rond het thema 'inschrijven' wordt gevraagd om alvast uw identificatie-, adres- en contactgegevens (zijnde: Naam, Voornaam, Adres, Huidige woonplaats, Telefoon / gsmnummer) te mogen ontvangen.

 

Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

 

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De Oostendse Haard mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR). Afhankelijk van het doeleinde van het formulier dat u invult op de website, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, taken van algemeen belang ter uitvoering van een overeenkomst die u met ons afsloot of op basis van uw toestemming.

 

Zo gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door de formulier(en) op onze website in te vullen ook steeds op basis van uw toestemming.

 

De deelname aan onze wedstrijd "Toon ons jouw groene vingers" (editie 2021 van maandag 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021, 16.00 uur en alle volgende edities) impliceert automatische instemming met onze deelnemingsvoorwaarden verduidelijkt in het beschikbare wedstrijdreglement. De verwerking van de persoonsgegevens ons verschaft voor deelname aan deze wedstrijd gebeurt zoals verduidelijkt in het reglement enkel met het oog op contactname in het kader van deze wedstrijd.

 

Het registreren voor deelname aan activiteiten van De Oostendse Haard is nodig voor de praktische organisatie en het informeren over eventuele wijzigingen in de planning van de activiteit.

 

Meer informatie over de rechtsgronden en verwerkingsdoeleinden kunt u terugvinden in de externe privacyverklaring van De Oostendse Haard ten aanzien van kandidaat-huurders en huurders (pdf - 7,20 MB).

 

Om uw gegevens te verwerken via niet-noodzakelijke cookies vragen wij steeds uw toestemming. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We behandelen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 

Om contact met u te kunnen opnemen:

 

Om uw inschrijving op te starten en/ of in orde te brengen:

 

Om uw melding of klacht te kunnen behandelen:

 • Formulier 'Ik heb een klacht', waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook via een keuzemenu de soort melding of klacht moet aanduiden en ook een beschrijving moet meegeven

 

Om een defect aan de woning te kennen en in te grijpen, te herstellen waar nodig:

 • Formulier 'Ik wil een defect in mijn woning melden', waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook via een keuzemenu de precieze categorie van een probleem of defect in de woning moet aanduiden en ook een beschrijving moet geven van het probleem of defect in de woning moet meegeven

 

Om het Sneeuwteam, pool van vrijwilligers, van De Oostendse Haard uit te breiden:

 • Formulier 'Ik wil mij aanmelden voor het Sneeuwteam van De Oostendse Haard, waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgegevens ook moet duiden welke voetpaden u wilt sneeuw- en ijsvrij houden als vrijwilliger. Bijkomend vragen we ook hoe we u mogen contacteren met praktische informatie rond het Sneeuwteam en een winterprik in Oostende: per e-mail en / of per sms.

 

Voor uw plaats op de wachtlijst van kandidaat-huurders:

 • Door aan te melden met jouw inschrijvingsnummer en rijksregisternummer op onze webpagina Rangschikking Opvragen, kunt u uw plaats op onze wachtlijst voor kandidaat-huurders raadplegen.

 

Om uw deelname aan de wedstrijd "Toon ons jouw groene vingers" (editie 2021 van maandag 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021, 16.00 uur en alle volgende edities) te registreren en u te contacteren in het kader van deze wedstrijd:

 • Formulier "Ik neem deel aan de wedstrijd "Toon ons jouw groene vingers" (editie 2021 van 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021, 16.00 uur en alle volgende edities), waarbij u naast het invullen van de identificatie-, adres- en contactgegevens ook een categorie moet kiezen waarin u deelneemt, een foto moet uploaden (max 2 MB) en nog een woordje uitleg kunt geven waarom u deelneemt.

 

Voor de uitvoering van een overeenkomst die u heeft afgesloten met De Oostendse Haard:

 • Formulier 'Ik wil een defect in mijn woning melden', waarbij u naast de identificatie-, adres- en contactgevens ook via een keuzemenu de precieze categorie van een probleem of defect in de woning moet aanduiden en ook een beschrijving moet geven van het probleem of defect in de woning.

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

De Oostendse Haard neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Zo zullen bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden op onze website enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/uw vraag te beantwoorden. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling dit voorschrijft.

 

De gegevens die De Oostendse Haard via het deelnameformulier van de wedstrijd "Toon ons jouw groene vingers" (editie 2021 lopende van 22 maart 2021, 12.00 uur tot en met 21 juni 2021, 16.00 uur en alle volgende edities) verzameld, worden met de grootste zorg behandeld en worden enkel gebruikt om met de deelnemer in contact te komen omtrent deze wedstrijd. Deelnemers kunnen de privacyverklaring omtrent deze wedstrijd ook terugvinden in artikel 10 van het wedstrijdreglement. Van de winnaars van de wedstrijd houdt De Oostendse Haard volgende gegevens bij voor het archief en om deze winnaars in de toekomst nog te contacteren mocht dit nodig of nuttig zijn: naam, voornaam, telefoonnummer en de winnende foto.  

 

De gegevens die De Oostendse Haard ontvangt via formulier ‘Deelnemen aan een activiteit van De Oostendse Haard’ (bijvoorbeeld: Dag van de Architectuur) worden bewaard tot na de activiteit.

 

Als u wilt dat De Oostendse Haard uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of als u graag meer informatie wenst over de bewaartermijnen die De Oostendse Haard hanteert, kunt u hiervoor contact opnemen met De Oostendse Haard via info@oostendsehaard.be of via Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende.

 

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van de huurovereenkomst, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. De Oostendse Haard let erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden.

 

Een overzicht van de machtigingen en protocollen die de VMSW en de woonactoren het recht geven om (uw) gegevens uit te wisselen met andere partijen vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

Meer informatie over de partijen met wie De Oostendse Haard uw persoonsgegevens deelt, kunt u terugvinden in de externe privacyverklaring van De Oostendse Haard ten aanzien van kandidaat-huurders en huurders (pdf - 7,20 MB).

 

Wanneer De Oostendse Haard uw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er eveneens een protocol tussen deze partijen afgesloten. Wij werken momenteel volop aan de nodige protocollen met andere instanties en publiceren deze telkens hieronder zodra getekend door alle partijen.

 

PROTOCOLLEN

 

* Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de vorming van de Woonmaatschappij (pdf - 1,4 MB): Met het decreet van 9 juli 2021 besliste de Vlaamse Overheid dat er vanaf 1 januari 2023 slechts één woonactor per werkingsgebied mag bestaan. Deze woonactoren worden 'woonmaatschappijen' die actief zullen zijn binnen een werkingsgebied bestaande uit een gemeente of geografisch aansluitende gemeenten. Hierdoor zullen de verschillende Sociale Verhuurkantoren en Sociale Huisvestingsmaatschappijen binnen eenzelfde werkingsgebied fusioneren tot één entiteit. Om die fusie vlot te laten verlopen, heeft De Oostendse Haard met de andere betrokken actoren een protocol afgesloten, dit om in aanloop naar de vorming van de woonmaatschappij al onderling bepaalde kennis en documenten uit te wisselen. De persoonsgegevens die hierbij gedeeld worden, vormen het voorwerp van dit protocol. In het kader van deze voorgenomen reorganisatie van de sociale huisvestingssector en de in dit kader beoogde totstandkoming van woonmaatschappijen kunnen uw gegevens worden uitgewisseld en overgedragen, aan een nieuwe of hervormde entiteit die de opdracht van De Oostendse Haard overneemt zonder dat uw toestemming voor deze uitwisseling en overdracht vereist is. De werking van De Oostendse Haard continueert namelijk in de nieuwe - nog op te richten - woonmaatschappij.

 

* Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en De Oostendse Haard in het kader van de datamigratie naar het Centraal Inschrijvingsregisterd (pdf - 3,7 MB): de Vlaamse Regering besliste tot het invoeren van een centraal inschrijvingsregister, dat door VMSW zal worden bijgehouden. Gezien het feit dat Wonen-Vlaanderen de opdrachten van VMSW vanaf 1 januari 2023 zal overnemen, zal Wonen-Vlaanderen de opgevraagde gegevens verwerkern ter voorbereiding van haar toekomstige taak tot het bijhouden van het centraal inschrijvingsregister. Opdat dit tijdig operationeel kan zijn, dient de migratie van de data van kandidaat-huurders die momenteel gedecentraliseerd wordt bijgehouden door de verschillende sociale woonactoren, tijdig te worden samengebracht en gebruiksklaar te worden gemaakt om ingevoerd te worden in het centraal inschrijvingsregister. 

 

* Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Wonen in Vlaanderen en De Oostendse Haard in het kader van de bestrijding van domiciliefraude (pdf - 3 MB): artikel 6.20, eerste lid van de VCW2021 somt de verplichtingen van de sociale huurder op. Een inbreuk op de bepalingen vervat in 1°, 2° en 3° van dit artikel wordt omschreven als domiciliefraude. Eén van de manieren om domiciliefraude te ontdekken is door het opvragen van de verbruiksgegevens van de nutsbedrijven en of distributienetbeheerders. In die optiek werd in artikel 6.53 van de VCW2021 bepaald dat de ambtenaren van Wonen in Vlaanderen bij de nutsbedrijven en distributienetbeheerders in het kader van een onderzoek naar effectieve bewoning met het oog op de vaststelling van de misdrijven de verbruiksgegevens van gas en elektriciteit kunnen opvragen. De nutsbedrijven en distributienetbeheerders bezorgen de verbruiksgegevens binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanvraag aan de toezichthouder, waarna die de informatie meedeelt aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Geen of gering verbruik kan een ernstige indicatie vormen dat een pand niet bewoond wordt.

 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie De Oostendse Haard bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt voor gegevensbescherming als De Oostendse Haard. Zo sluit De Oostendse Haard ook verwerkersovereenkomsten af met de private instanties die onderzoek voeren naar onroerend vermogen in het buitenland. De Oostendse Haard zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.

 

Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met De Oostendse Haard via:

 

 

Aan verzoeken omtrent uitoefening van rechten die ons telefonisch bereiken, zal geen uitvoering gegeven worden. Wij verzoeken uitdrukkelijk om uw verzoek omtrent uw rechten via mail of per post te doen. Uw verzoek zal dan beantwoord worden op dezelfde manier als deze die u gebruikte om het verzoek in te dienen – hetzij per mail, hetzij per post - tenzij u om het gebruik van een ander, schriftelijk kanaal (post, e-mail) heeft verzocht.

 

Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek, op dezelfde manier als deze die u gebruikte om het verzoek in te dienen, tenzij u om het gebruik van een ander, schriftelijk kanaal heeft verzocht (post, e-mail). Let op, enkel een eerste kopie is gratis.

 

Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.

 

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonsgegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als uw persoonsgegevens. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

 

Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.

 

Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan één van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen.

 

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd;
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7);
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen;
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang;
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Om redenen van volksgezondheid;
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

 

Recht op beperking van verwerking

U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd;
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken;
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.

 

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

 

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

 

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

 

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonsgegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

 

Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze intrekking alleen naar de toekomst toe en worden alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

 

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/ of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

 

Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies, is goedgekeurd door onze Raad van Bestuur op 22 september 2021 en is van toepassing vanaf 22 september 2021. Het directiecomité vulde op haar zitting van april 2022 deze privacyverklaring aan met elementen omtrent de vorming van de woonmaatschappij.

 

We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op uw situatie.

 

De laatste versie van de externe privacyverklaring van De Oostendse Haard ten aanzien van kandidaat-huurders en huurders (pdf - 7,20 MB) kunt u steeds raadplegen hier op onze website of opvragen.