Samen tegen corona

CODE ROOD VOOR DE WOONSECTOR

De Oostendse Haard neemt maatregelen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De Oostendse Haard werkt sinds 12 november 2020 opnieuw in code rood. De gezondheid van jullie, onze huurders, onze kandidaat-huurders, van ons team en onze partners staat uiteraard voorop. We hebben dan ook enkele wijzigingen doorgevoerd in onze werking. Daarbij proberen we de code rood en het coronaproof-werken zo goed mogelijk te combineren met onze dienstverlening.

 

Wij werken zoveel mogelijk van thuis uit, maar ons onthaal blijft wel telefonisch op 059 70 29 54, via mail én ook op afspraak bereikbaar! Inschrijvingen bij De Oostendse Haard lopen door en in de mate van het mogelijke worden herstellingen uitgevoerd.

 

Al onze medewerkers op het terrein werken met de grootste aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen (handen wassen / ontsmetten, mondmasker dragen, afstand van minimum 1,5 meter houden, ...). We gaan ervan uit dat ook iedereen op een respectvolle manier omgaat met deze maatregelen. Enkel op deze manier kunnen we het virus indijken.

 

We geven je hier graag een antwoord op een aantal veel voorkomende vragen.

artikelafbeelding

Hoe werkt De Oostendse Haard coronaproof?

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De Oostendse Haard paste haar werking aan, om haar dienstverlening coronaproof te kunnen blijven organiseren.
artikelafbeelding

Hoe verloopt een herstelling in coronatijden?

Noodzakelijke werken, onderhouden en herstellingen worden langzaamaan ook in bewoonde woningen weer aangevat. Uitstellen kan, als je dit wenst.
artikelafbeelding

Heb je al een aanpassing huurprijs aangevraagd?

Als jouw gezinsinkomen door corona gedurende drie maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen of het huidige inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening, dan herbereken wij jouw huurprijs. 
artikelafbeelding

Blijf niet zitten met financiële coronaproblemen!

De stad Oostende wil haar inwoners ondersteunen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven voor medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis. Vraag coronasteun.