Webtoegankelijkheid en toegankelijkheidsverklaring

De Oostendse Haard streeft ernaar haar website https://www.oostendsehaard.be en https://www.deoostendsehaard.be zo toegankelijk mogelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.oostendshaard.be en https://www.deoostendsehaard.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door De Oostendse Haard CVBA SO (door de VMSW erkend onder het nummer 3320) met maatschappelijke zetel in Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende met NN 0405 277 282 RPR Brugge Afd. Oostende nr.3. De Oostendse Haard is eigenaar en beheerder van de website.

 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

 

•    De websites https://www.oostendsehaard.be en https://www.deoostendsehaard.be voldoen gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA. 
 

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar nog niet helemaal in geslaagd. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is, horen wij het graag van je. Alle feedback om de website toegankelijk te maken voor iedereen, is welkom! 

De website werd in juni  2021 onderworpen aan een eerste webtoegankelijkheidstoets. Uit deze eerste analyse komen vooral technische elementen over en nodige aanpassingen in de broncode naar boven. De broncode van de website stuurt de hulpmiddellen om een website toegankelijk te maken (denk aan voorleessoftware, screenreaders, brailleregel, ...) aan. Op bepaalde plaatsen in de broncode van de website staan nog enkele zaken niet op punt (overbodige alt-tags, foutieve area-tags, ...) waardoor deze hulpmiddellen vaak overbodige of onvolledige informatie meekrijgen en meedelen. We zijn er ons van bewust dat hierdoor de website ontoegankelijk wordt. We werken samen met onze website-partner VMSW aan mogelijke oplossingen hiervoor. 

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 23 februari 2021. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 08 juni 2021.

 

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@oostendsehaard.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700