Webtoegankelijkheid en toegankelijkheidsverklaring

De Oostendse Haard streeft ernaar haar website https://www.oostendsehaard.be en https://www.deoostendsehaard.be zo toegankelijk mogelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.oostendshaard.be en https://www.deoostendsehaard.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door De Oostendse Haard CVBA SO (door de VMSW erkend onder het nummer 3320) met maatschappelijke zetel in Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0405 277 282. De Oostendse Haard is eigenaar en beheerder van de website.

 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

 

•    De websites https://www.oostendsehaard.be en https://www.deoostendsehaard.be voldoen gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA. 
 

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een niet-exhaustieve opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je

De website wordt weldra onderworpen aan een webtoegankelijkheidstoets. We vermelden alvast de elementen op onze website waarvan wij denken dat ze niet voldoen: 

  • Mogelijks dragen afbeeldingen en pagina's niet altijd een alternatieve tekst, een alt-tag, of uitgebreidere beschrijving. 
  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. We kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk hebben we een pdf opgeladen met de volledige tekst, zonder tabellen. 
  • Onze website bevat geen ingebouwde voorleessoftware. De voorleessoftware gebruikt door bezoekers van onze website zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 23 februari 2021. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 23 februari 2021.

Deze website wordt binnenkort onderworpen aan een webtoegankelijkheidstoets door een externe firma. 

 

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@oostendsehaard.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700