Jaarverslagen van De Oostendse Haard

De Oostendse Haard maakt jaarlijks een verslag op van haar werking.

 

De jaarverslagen van de huidige Raad van Bestuur (vanaf 2019), goedgekeurd door de Algemene Vergadering van De Oostendse Haard kun je hieronder downloaden: