Missie  

De Oostendse Haard realiseert betaalbaar wonen in Oostende en Bredene.

 

We streven naar een kwalitatieve uitvoering van onze woningen en appartementen met aandacht voor architectuur en woonkwaliteit. Onze doelstelling is milieubewuste en energiebesparende woningen en appartementen te bouwen met een betaalbare huurprijs en energiefactuur en lage algemene kosten. Niet alleen goedkope huisvesting, maar ook een goede huisvesting.

 

Sociale huisvesting hangt nauw samen met welzijn. Waar het echt om gaat, is dat mensen in een goede woning kunnen leven en zo in elk geval de kans krijgen om een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

Samen met de stad Oostende en gemeente Bredene tracht De Oostendse Haard een aangename woonomgeving te realiseren en biedt zij een gezonde mix aan van huurwoningen.

 

We ondernemen allerlei acties die leiden tot een betere werking, maar dit wil niet zeggen dat de kleine kinderziektes al volledig zijn verdwenen. Er wordt dagelijks gewerkt om de dienstverlening naar de huurders te verbeteren, maar dit verloopt niet over één nacht ijs.

 

“Duurzame huisvesting, levende buurten” blijft het motto van de Oostendse Haard. Een motor zijn voor stadsvernieuwing, een dynamiek op gang brengen in een omgeving en tegelijktijd beantwoorden aan de noden van de bewoners blijven onze ambities.

 

Quinten Goekint - voorzitter & Vanessa Vens - directeur