Visitatierapport 

De Vlaams Overheid gaat via de Visitatieraad na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij  haar werk doet. De Oostendse Haard kreeg in 2013 haar eerste visitatie. In januari 2019 volgende een tweede visitatie. De rapporten met de beslissing van de minister kun je hieronder downloaden.