Belangrijk Nieuws

In navolging van de instructies van de nationale veiligheidsraad beslist de Oostendse Haard de maatregelen te versoepelen.    Uiteraard blijft de veiligheid van het personeel en de klanten het belangrijkste.

Vanaf maandag 18 mei 2020 ontvangen wij opnieuw (kandidaat-) huurders, echter enkel op afspraak.

Wij volgen alle aanbevelingen om het bezoek aan ons kantoor zo veilig mogelijk te laten verlopen. (We voorzien handgel, we hanteren de sociale afstand van 1,5 meter, we plaatsten een veiligheidsscherm, onze medewerkers dragen de nodige beschermingsmiddelen, …)

Wij vragen u om de algemeen geldende hygiënevoorschriften te blijven volgen.

Hoe kan u een afspraak maken?

Via telefoon: 059 70 29 54

Via email: info@oostendsehaard.be

Om de  werking niet in het gedrang te brengen worden volgende wijzingen doorgevoerd:

 1. INSCHRIJVINGEN

U kan opteren om langs te komen op het onthaal (enkel op afspraak) of het kan nog altijd via telefoon of mail:

 • je belt naar De Oostendse Haard met je rijksregisternummer bij de hand;
 • je geeft je rijksregisternummer door en deelt de samenstelling van je gezin mee;
 • de bediende zal je inschrijvingsformulier invullen;
 • het formulier wordt opgestuurd;
 • je kan de ingevulde gegevens controleren;
 • het formulier ondertekend terugsturen.

Uiteraard is het belangrijk dat je de documenten goed leest, zorgvuldig checkt of je keuzes correct zijn en dan pas terugstuurt.

 1. TE ONDERTEKENEN HUUROVEREENKOMSTEN

De volgende werkwijze zal toegepast worden:

 • de huurovereenkomst wordt opgestuurd en gemaild
 • binnen de 2 dagen ondertekend terug te sturen
 • na ontvangst wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt en kunnen de sleutels afgegeven worden.
 1. PLAATSBESCHRIJVINGEN BIJ NIEUWE VERHURING

De volgende werkwijze zal toegepast worden:

 • De plaatsbeschrijving gebeurt in afwezigheid van de huurder.
 • De plaatsbeschrijving wordt per aangetekende post en gewone zending opgestuurd.   
 •  De sleutels van de woning kunt U ophalen NA afspraak met de technische dienst.    We verzoeken je op tijd te zijn zodat er geen overlap is met andere afspraken.
 • Je krijgt 8 dagen de tijd NA ONTVANGST VAN DE PLAATSBESCHRIJVING om te reageren op de plaatsbeschrijving indien je er opmerkingen op hebt. Indien er geen opmerkingen zijn, stuur je de plaatsbeschrijving ondertekend terug. Het niet reageren wordt begrepen als een stilzwijgend akkoord.
 • ook de meterstanden worden genoteerd  en er wordt een foto genomen van de meterstanden ter staving.
 1. PLAATSBESCHRIJVINGEN BIJ UITTREDE

De volgende werkwijze zal toegepast worden:

 • plaatsbeschrijvingen gebeurt in afwezigheid van de huurder.

 • de vertrokken huurder deelt op voorhand zijn/haar nieuw adres mee aan De Oostendse Haard.
 • Je hebt een huuropzeg gedaan en dient de sleutels te overhandigen. Wat nu?
 • we maken telefonisch een afspraak in De Oostendse Haard voor de afgifte van de sleutels en je deelt je nieuw adres mee.    
 • je krijgt een ontvangstbewijs voor de afgifte van de sleutels.
 • de toeziener maakt de volgende werkdag de plaatsbeschrijving op en noteert de meterstanden op de energieovernamedocumenten, neemt foto’s van de meterstanden en alle gebreken in de woning en voegt die bij de uitgaande plaatsbeschrijving.

 • Je ontvangt op je nieuw adres de plaatsbeschrijving en de energieovernamedocumenten en krijgt hiervoor 8 dagen de tijd om schriftelijk te reageren indien U niet akkoord bent.

 •  Een copy van de ondertekende Energieovernamedocumenten moeten zeker terug gestuurd worden naar de Oostendse Haard.

 • De technische dienst van De Oostendse Haard bekijkt Uw opmerkingen en U ontvangt een reactie hierop. Indien je wel akkoord bent onderteken je de documenten en stuur je deze terug. Het niet-reageren wordt als een akkoord beschouwd.

 1. DEFECT IN DE WONING

Voorzichtig zullen de voorzorgsmaatregelen afgebouwd worden en zullen noodzakelijke werken, onderhouden en herstellingen ook in bewoonde woningen weer aangevat worden.

Natuurlijk zullen hierbij alle opgelegde voorzorgsmaatregelen van de overheid (FOD Volksgezondheid) strikt gevolgd worden.

         Volgende afspraken werden gemaakt met de aannemers

 • De aannemer zal ten laatste 1 dag voor de uitvoering van de werken een afspraak met u maken;
 • De afspraak kan enkel uitgevoerd worden als volgende richtlijnen gevolgd worden:
  • De woning wordt vooraf goed verlucht
  • De huurders (en aannemer) mogen geen Corana-ziekteverschijnselen (bv. koorts, hoesten, geur- en smaakverlies,…), indien er na de gemaakte afspraak toch ziekteverschijnselen ontstaan, dient de afspraak geannuleerd te worden
  • Tijdens de interventie worden alle ramen van het lokaal waarin gewerkt wordt geopend om voldoende te verluchten
  • De  huurder blijft fysiek op afstand en gaat naar een andere ruimte dan waar de aannemer aan het werk is
  • Indien deze  regels niet worden nageleefd mag de aannemer de interventie onderbreken om zichzelf te beschermen
 • De aannemer en de huurder hebben steeds een mondmasker aan, behalve als u alleen in de ruimte bent;
 • De aannemer draagt wegwerphandschoenen  bij het aanraken van mogelijks besmette voorwerpen;
 • De aannemer ontsmet zijn handen voor en na het betreden van de woning;
 • Werken mogen afgetekend worden door de aannemer zelf;

Als huurder mag u ook vragen om de werken nog wat uit te stellen tot de maatregelen nog verder versoepeld worden.     Gelieve dit wel onmiddellijk mee te delen aan de aannemer.

De afspraak kan altijd geannuleerd worden, graag dit zo snel mogelijk te doen en ten laatste een dag op  voorhand, zodat de aannemer zijn planning hierop kan afstemmen.

Op de dag van de afspraak kan er enkel geannuleerd worden in geval van ziekteverschijnselen.

6. PLAATSBEZOEKEN NA AANBOD WOONST

      De bespreking van de aangeboden woonst gebeurt, NA AFSPRAAK, op het onthaal.

Indien de kandidaat-huurder interesse heeft, dan kan de woonst bezocht worden. 

Voor bezichtigingen gelden de volgende bijkomende voorzorgsmaatregelen:

o de ruimten worden verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek;

o de binnendeuren blijven openstaan zodat bezoekers geen deurklinken moeten aanraken;

o hou je aan de social distance afstand van 1,5 meter;

o het plaatsbezoek wordt beperkt tot maximaal 2 personen;

o het bezoek wordt beperkt tot 15 minuten, het start- en einduur van uw afspraak is vooraf afgesproken;  

 o kom op tijd en wacht buiten of in je auto op het personeelslid van de Oostendse Haard  alvorens je de  woonst benaderd.     Het personeelslid van de Oostendse Haard  geeft je een signaal wanneer het veilig is om naar binnen te gaan.

o het dragen van een mondmasker is verplicht, zowel door het personeelslid van de Oostendse Haard als  de kandidaat-huurder;

o het schudden van handen is NIET toegelaten;

o een eigen stylo wordt meegebracht;

o de bespreking van bepaalde vaststellingen of beantwoorden van vragen gebeurt in de buitenlucht;    

              o het tekenen van (niet)-inhuurname gebeurt met eigen stylo.   Indien de huurder niet kan beslissen, dan moet een afspraak worden vastgelegd in het onthaal (binnen 2 werkdagen);

o ontsmettende handgel wordt ter beschikking gesteld

Bij aanvang van het bezoek zal het personeelslid van de Oostendse Haard de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen.   Deze werden voordien reeds per mail of telefonisch meegedeeld.

Bij voorkeur gebruik je de trap.     Blijf zo veel mogelijk van deurklinken en trapleuning.

      Indien een lift aanwezig is, kan je die gebruiken mits het naleven van de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • De lift niet delen met andere bewoners of bezoekers van het gebouw;
 • Laat andere liftgebruikers eerst uitstappen en hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was je handen voor (thuis) en na het gebruik van de lift;
 • Druk enkel op de knop van het gewenste verdiep;
 • Leun niet tegen de liftdeuren of wanden.

  

Het plaatsbezoek kan enkel uitgevoerd worden als de bezoeker geen Corana-ziekteverschijnselen heeft (bv. koorts,       hoesten, geur- en smaakverlies,…), indien er na de gemaakte afspraak toch ziekteverschijnselen ontstaan, dient de afspraak geannuleerd te worden.

Verhuizingen met of zonder verhuisfirma kunnen opnieuw doorgaan, op voorwaarde dat de algemene     

voorzorgsmaatregelen en instructies van de Nationale Veiligheidsraad worden gerespecteerd.

7. INKOMEN LAGER DOOR DE CORONACRISIS

Jouw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

 • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, jouw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand.
 • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen.
 • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.
 • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

 

 

We vragen ook om zoveel als mogelijk per mail te communiceren.  Op deze manier zullen Uw vragen het snelste beantwoord worden.

Via info@oostendsehaard.be zullen Uw vragen doorgestuurd worden naar de betrokken medewerker die zal antwoorden.

In ieder geval, indien U niet weet wat U moet doen, iets niet goed begrijpt kan het team van De Oostendse Haard U telefonisch bijstaan.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. We gaan ervan uit dat iedereen op een respectvolle en menselijke manier zal omgaan met deze maatregelen.

Enkel op deze manier kunnen we het virus indijken.

Vanessa Vens                                                                                  Quinten Goekint

Directeur                                                                                           voorzitter