Over ons

Missie

De Oostende Haard realiseert betaalbaar wonen.

Ze streeft naar een kwalitatieve uitvoering van haar woningen en appartementen met aandacht voor architectuur en woonkwaliteit. Onze doelstelling is milieubewuste en energiebesparende woningen en appartementen te bouwen met een betaalbare huurprijs en energiefactuur en lage algemene kosten. Niet alleen goedkope huisvesting, maar ook een goede huisvesting.

Sociale huisvesting hangt nauw samen met welzijn. Waar het echt om gaat, is dat mensen in een goede woning kunnen leven en zo in elk geval de kans krijgen om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Samen met de gemeentebesturen tracht zij een aangename woonomgeving te realiseren en biedt zij een gezonde mix aan van huurwoningen.

De optimalisatie binnen en tussen de verschillende diensten komt direct ten goede aan de huurders. Herstellingen en onderhoud worden nauwkeuriger opgevolgd. Een financiële dienst wordt opgestart en de diensten administratie verwerken vlot alle informatie.

Allerlei acties die leiden tot een betere werking maar dit wil niet zeggen dat de kleine kinderziektes al volledig zijn verdwenen. er wordt dagelijks gewerkt om de dienstverlening naar de huurder te verbeteren maar dit verloopt niet over één nacht ijs.

Historiek

Op 21 juli 1920 besloot de gemeenteraad van Oostende tot de oprichting van een maatschappij 'die  als doel had om grond aan te kopen om goedkopen huizen te bouwen of te verbeteren'. Het zou gaan om een samenwerking tussen de Belgische staat, de provincie West-Vlaanderen, privé instanties en de stad Oostende.

De aandeelhouders kwamen voor het eerst samen op 2 mei 1921 en besloten de nieuwe maatschappij 'De Oostendse Haard' te noemen.

De Maatschappij startte de ontwikkeling van haar eerste project in 1921 op gronden in het Westerkwartier.